Početak ljetnog semestra na Visokoj školi FINra

Početak ljetnog semestra na Visokoj školi FINra
12. Marta 2018. Komentari isključeni za Početak ljetnog semestra na Visokoj školi FINra Aktuelnosti,FINra FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli počeo je ljetni semestar sa nastavom I godine (II semestar) i II druge godine (IV semestar) studenata u akademskoj 2017/18. godini. Nakon godinu dana i devet mjeseci predanog i posvećenog rada Visoka škola FINra je postala prepoznatljiva Visokoškolska ustanova u regionu, što se ogleda i u broju upisanih studenata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od Srebrenice, Sarajeva do Bihaća.

U sklopu predispitnih i ispitnih obaveza tokom zimskog semestra studenti su uspješno savladali predviđeno gradivo i položili pismene i usmene provjere znanja. Angažman i entuzijazam studenata, njihovo prisustvo na predavanjima i vježbama, kao i visok kvalitet izvođenja nastave i posvećenost profesora i asistenata rezultiralo je sa iznadprosječnom prolaznošću studenata na svim nastavnim predmetima.

Visoka škola FINra je potpisala sporazume o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 100 uspješnih preduzeća širom Bosne i Hercegovine. Studenti prve i druge godine će tokom ljetnog semestra obavljati praksu u najboljim preduzećima. Na ovaj način ostvarujemo jedan od ključnih ciljeva Visoke škole FINra, a to je da naši studenti steknu praktična znanja i vještine koje su prepoznatljive na tržištu rada.

Visoka škola FINra želi svim studentima i akademskom osoblju puno uspjeha!!!

About The Author

mainmpo