POČETAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA 3. GENERACIJE STUDENATA

POČETAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA 3. GENERACIJE STUDENATA
19. Septembra 2022. Komentari isključeni za POČETAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA 3. GENERACIJE STUDENATA Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 19. septembra na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, započela je odbrana završnih radova.

Studenti koji su uspješno odbranili svoje završne radove, ocijenjeni sa najvišom ocjenom 10, su:

Mehmed Čajić –”Operativno planiranje-funkcije i instrumenti”.

Kandidat Mehmed Čajić u završnom radu objasnio je značaj operativnog planiranja u savremenom poslovanj, te u aplikativnom dijelu prikazao postupak operativnog planiranja u preduzeću „NN“.

Nadina Đogić –”Postupak izrade i sadržaj poslovnog plana proizvodnog preduzeća”.

Kandidatkinja Nadina Đogić ukazala je na suštinu i značaj aktivnosti planiranja kao menadžerske funkcije i njenu ulogu u usmjeravanju i vođenju savremenog preduzeća. Aplikativni dio rada sadrži analizu slučaja na primjeru proizvodnog preduzeća.

Aiša Ćorić –”Horizontalna i vertikalna analiza poslovanja preduzeća ”X” ”.

Kandidatkinja Aiša Ćorić u svom radu razradila je temeljne instrumente i postupke finansijske analize, i to: horizontalna i vertikalna analiza, te analiza pomoću finansijskih pokazatelja. U aplikativnom dijelu prezentirana je finansijska analiza proizvodnog preduzeća.

Jasmina Ribić –”Računovodstveni tretman poslovnih spajanja preduzeća”.

Kandidatkinja Jasmina Ribić u teorijskom dijelu rada objasnila je pojam i cilj poslovnih spajanja i konsolidacije, postupak konsolidacije finasijskih izvještaja. U okviru aplikativnog dijela rada, detaljno je obradila primjer sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja u preduzeću matici.

Sastav komisije za odbrane završnih radova činili su mentori dr.sc. Adil Kurtić, profesor na FINra, dr.sc. Edin Glogić, profesor na FINra, predsjedik komisije dr.sc. Ismet Kalić, profesor na FINra i član komisije mr.sc. Adem Azapagić, predavač na FINra.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, teme su vrlo aktuelne, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru.

Na kraju im je zaželio sreću i uspjeh u daljnjem radu i karijeri i naglasio da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje i zajedničke projekte.

Studenti koji su danas diplomirali su imali riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra.

About The Author

mainmpo