POTPISAN UGOVOR SA KOMPANIJOM EBSCO ZA PRISTUP KOLEKCIJI ELEKTRONSKIH KNJIGA „eBOOK BUSINESS SUBSCRIPTION COLLECTION”

POTPISAN UGOVOR SA KOMPANIJOM EBSCO ZA PRISTUP KOLEKCIJI ELEKTRONSKIH KNJIGA „eBOOK BUSINESS SUBSCRIPTION COLLECTION”
18. Februara 2017. Nema komentara Slider emir

 

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult uspostavila je poslovnu saradnju sa Ebsco Publishingom već u januaru 2009. godine. Ebsco Publishing je jedna od najvećih svjetskih baza elektronskih knjiga, časopisa i publikacija. U dvije baze Ebsco Publishinga, Business Source Corporate i Business Source Complete je indeksiran naučno-stručni časopis Poslovni konsultant.

U cilju omogućavanja studentima Visoke škole za finansije i računovdstvo FINra pristup savremenoj literaturi iz oblasti finansija i računovodstva, direktor Visoke škole za finansije i računovdstvo FINra je proširio saradnju sa kompanijom Ebsco i  potpisao novi ugovor o godišnjoj pretplati na kolekciju elektronskih knjiga EBSCO eBook Business Subscription Collection.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra je trenutno jedini pretplatnik ovih elektronskih knjiga u Bosni i Hercegovini. 

„Potpisivanjem ovog ugovora omogućavamo našim studentima i nastavnicima pristup jednoj od najvećih baza e-knjiga koja broji preko 14.500 jedinica iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poduzetništva. S obzirom da smo u nastavnom planu i programu predvidjeli predmet Poslovni engleski jezik i da smo postavili za cilj da naši studenti govore fluently poslovni engleski jezik, pristup ovoj kolekciji knjiga će poduprijeti ostvarenje ovog cilja. Mi želimo da  naš student bude moderan stručnjak iz oblasti finansija i računovodstva koji govori engleski jezik. Također pristupom savremenoj svjetskoj literaturi ćemo unaprijediti i naučno-istraživački rad Visoke škole za finansije i računovdstvo, istakao je nakon potpisivanja ugovora doc.dr. Ismet Kalić direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli.

Dragan Nikolić, regionalni menadžer EBSCO Publishing-a za jugoistočnu Evropu, zadovoljan je dugogodišnjom saradnjom sa FINconsultom, a posebno proširenjem saradnje sa Visokom školom za finansije i računovdstvo FINra. “Vjerujemo da dugogodišnje iskustvo FINconsulta kao osnivača, povezanost i praktična utemeljenost dosadašnje, uspješne stručne i edukativne prakse na području poslovnih finansija i računovodstva biti garant uspjeha Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli. Ljudska znanja se svakim danom nesagledivo uvećavaju i traže od svakog od nas da obrazovanje shvati kao svoju društvenu obavezu i put ka boljem životu, rekao je Dragan Nikolić, regionalni menadžer EBSCO Publishing-a za jugoistočnu Evropu, nakon potpisivanja ugovora.

About The Author

Leave a reply

mainmpo