POTPISAN UGOVOR SA NARODNOM UNIVERZITETSKOM BIBLIOTEKOM

POTPISAN UGOVOR SA NARODNOM UNIVERZITETSKOM BIBLIOTEKOM
1. Jula 2017. Nema komentara Novosti emir

Sa ciljem da studentima Visoke škole za finansije i računovdstvo “FINra” pruže visokokvalitetno obrazovanje, predstavnici Visoke škole za finansije i računovdstvo “FINra” su potpisali ugovor o saradnji sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom “Derviš Sušić” u Tuzli.

Ugovor su potpisali direktor Visoke škole “FINra” doc.dr. Ismet Kalić i direktor NUB-a “Derviš Sušić” doc.dr. Edin Jahić.

Ugovorom je predviđeno da će NUB “Derviš Sušić” svim studentima i nastavnicima Visoke škole za finansije i računovodstvo “FINra” ponuditi na korištenje svoju biblioteku i svu bibliotečku građu i baze podataka koje su važne za naučno-istraživački rad, kao i korištenje čitaonica.

Potpisivanjem ovog ugovora omogućavamo našim studentima i nastavnicima pristup literaturi koja broji preko 4.500 jedinica iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadženta, poduzetništva.

Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je poznata kulturna institucija i glavna institucija bibliotekarstva na Tuzlanskom kantonu.

About The Author

Leave a reply

mainmpo