Održano predavanje gostujućeg profesora Adnana Rovčanina na FINra

Održano predavanje gostujućeg profesora Adnana Rovčanina na FINra
27. Aprila 2019. Komentari isključeni za Održano predavanje gostujućeg profesora Adnana Rovčanina na FINra Novosti FINra

U sklopu kontinuirane saradnje sa fakultetima i univerzitetima iz BiH i regiona, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra upriličila je predavanje gostujućeg profesora Dr.sc Adnana Rovčanina, redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.  Predavanje je održano studentima prve, druge i treće godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra 27. aprila 2019.

Studenti FINra su proširili i osavremenili svoja znanja iz oblasti finansija, a posebno iz predmeta: Osnove poslovnih finansija, Uvod u finansijski menadžment i Primjenjeni finansijski menadžment.

Teme predavanja bile su:
1. Finansijski sistemi i upravljanje finansijama.
2. Temeljni koncepti upravljanja finansijama.
3. Izvori finansiranja/finansiranje emisijom vrijednosnih papira.
4. Budžetiranje kapitala.

S obzirom da je predavanje profesora Rovčanina izazvalo veliku pažnju i interesovanje studenata koji su prisustvovali u velikom broju, tokom cijelog trajanja predavanja studenti su imali priliku postavljati pitanja na koje su dobili odgovor od ovog eminentnog profesora iz oblasti finansija.

About The Author

mainmpo