PREDAVANJE MR. SC. ŠERIFA ISOVIĆA IZ PREDMETA POREZNI SISTEMI U BiH i EU NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI FINra

PREDAVANJE MR. SC. ŠERIFA ISOVIĆA IZ PREDMETA POREZNI SISTEMI U BiH i EU NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI FINra
8. Maja 2021. Komentari isključeni za PREDAVANJE MR. SC. ŠERIFA ISOVIĆA IZ PREDMETA POREZNI SISTEMI U BiH i EU NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 08.05.2021. godine (subota) u terminu od 13:00-16:00 na Visokoškolskoj ustanovi FINra studenti III godine studija imali su priliku da slušaju online predavanje iz predmeta Porezni sistemi u BiH i EU, kod vrhunskog profesora mr.sc. Šerifa Isovića, direktora Porezne uprave FBiH.

Studenti su imali priliku da slušaju sljedeće teme:

 1. Porezni sistem u BiH
 2. Porez na dodanu vrijednost
 3. Porez na dohodak
 4. Porez na dobit
 5. Doprinosi za socijalno osiguranje
 6. Porezi iz nadležnosti kantona.

FINra posebnu pažnju pridaje profesorima koji su stručno kompetentni da predaju na ovoj Visokoškolskoj ustanovi, kako bi studenti usavršili svoja znanja i vještine.

Zahvaljujući predavanju koje je izazvalo veliku pažnju i interesovanje studenata, studenti su obogatili i proširili svoja znanja iz oblasti finansije a naročito iz predmeta: Porezni sistemi u BiH i EU.

Studenti će biti osposobljeni da:

 1. a) identifikuje karakteristike i faktore koji određuju strukturu savremenog poreskog sistema;
 2. b) samostalno u praksi primjenjuje poreske propise;
 3. c) samostalno popunjava i podnosi poreske prijave elektronskim putem;
 4. d) elementarno vodi poreski upravni postupak;
 5. e) kao učesnik poresko upravnog postupka umije da prepozna svoje pravne mogućnosti; prava i obaveze koje iz tog postupka proizilaze

Važnost ovog predmeta, kao i ozbiljnost i rad studenata u novonastaloj situaciji, pokazuje prisustvo studenata. U prostorijama FINra in-class, predavanje je pratilo 9 studenata, a 23 studenata je pratilo online.

Više informacija o biografiji i naučnom opisu profesora Šerifa Isovića, možete pronaći na linku: http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Biografija%2003%202019%20godine%20-lektorisano.pdf

About The Author

mainmpo