PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA OSNOVE RAČUNOVODSTVA

PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA OSNOVE RAČUNOVODSTVA
5. Novembra 2021. Komentari isključeni za PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA OSNOVE RAČUNOVODSTVA Aktuelnosti,Novosti FINra

Studenti I godine Visokoškolske ustanove FINra sa oba studijska programa, danas su započeli sa prezentacijama seminarskih radova iz predmeta Osnove računovodstva kod bacc.oec. Amire Mulasmajić, asistentice na FINra.

Teme i studenti koji su prezentovali svoje seminarske radove su:

TEMA 1: Uplata članskog doprinosa, knjiženje i raspodjela sredstava na lokalne općine.

  • Sabina Softić i Asifa Bećić Sejranić

Izučavajući predmet Osnove računovodstva studenti stiču znanja koja predstavljaju osnovu za upravljanje računovodstvenih izvještaja. Studenti stiču znanja o teorijskim osnovama računovodstva, donošenju odluka i korištenja finansijskih izvještaja, razumiju ulogu računovodstvene funkcije u preduzeću.

TEMA 2: Poslovne knjige u dvojnom knjigovodstvu (sistematka i hronološka evidencija).

  • Kruško Ajla i Hasanić Mediha

Pored studenata sa studijskog programa “Finansije i računovodstvo” ovaj predmet su izučavali i studenti studijskog programa “Računarstvo i informatika”. Stečena znanja i vještine omogućavaju studentima sa studijskog programa “Računarstvo i informatika”, da pored zanja i vještina programiranja,  ukomponiju i  interdisciplinarna znanja, čime se dolazi do sasvim novih stručnih kompetencija programera sa znanjima iz računovodstva.

TEMA 3: Računovodstvena informacija, donošenje odluka i korištenje finansijskih sredstava.

  • Bećirović Fuad

Na Visokoškolskoj ustanovi  FINra u toku su prezentacije seminarskih radova u zimskom semestru akademske 2021/2022. godine.

TEMA 4: Računovodstvena dokumentacija

  • Omić Nerma

Studenti će pored znanja i vještina iz određenog predmeta steći i znanja i vještine u javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompetencija koju treba da posjeduje svaki student na FINra i na taj način bude spreman za tržište rada.

TEMA 4: Osnovne bilansne promjene

  • Arabela Al Salamat i Redžić Anisa

Visokoškolska ustanova  FINra je svojim studentima omogućila da svoje seminarske radove mogu prezentirati in class ili online, putem ZOOM platforme.

Za student koji su bili spriječeni da prate prezentaciju, materijal je su snimljen i postavljen na E-nastavu web stranice Visokoškolske ustanove FINra i dostupan je studentima 24/7 tokom cijele akademske godine. Po ovom konceptu nastave FINra je jedinstvena u Bosni i Hercegovini.

About The Author

mainmpo