PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE III NA FINRA

PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE III NA FINRA
5. Juna 2021. Komentari isključeni za PREZENTACIJA SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE III NA FINRA Aktuelnosti,Novosti FINra

Studenti  treće godine studijskog programa  Finansije i Računovodstvo  su dana 03. juna 2021. godine uspješno   prezentirali  seminarske  radove  iz predmeta  Praktično osposobljavanje III  kod bacc.oec.  Amire Mulasmajić, asistentice na FINra.

 

Teme i studenti koji su prezentovali svoje seminarske radove su:

TEMA 1: PDV evidencije kroz aplikativni program

  • Emina Džebić
  • Medina Mulahusejnović
  • Džana Bedak

 

TEMA 2: Poslovne knjige obrtnika i samostalnih poduzetnika

  • Elvedina Džambić
  • Alma Mujagić
  • Ajdina Halvadžić

Studentica treće godine Alma Hasikić iz Brčkog,  prezentirala je svoj seminarski rad online na temu “Izrada finansijskih izvještaja na aplikativnim programima”.

Cilj predmeta Praktično osposobljavanje III jeste da student stiče znanja i vještine vođenja poslovnih knjiga samostalnih preduzetnika, vođenje PDV evidencija i izrade finansijskih izvještaja, te obavlja stručnu praksu u poslovnom subjektu ili organizaciji.

Studenti će pored znanja i vještina iz određenog predmeta steći i znanja i vještine u javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompetencija koju treba da posjeduje svaki student na FINra i na taj način bude spreman za tržište rada.

Visokoškolska ustanova  FINra je svojim studentima omogućila da svoje seminarske radove mogu prezentirati in class ili online, putem ZOOM platforme.

About The Author

mainmpo