PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
11. Januara 2021. Komentari isključeni za PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU Aktuelnosti,Novosti FINra

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU

Dana 10.01.2021. godine u prostorijama Visoke škole FINra studenti treće godine uspješno su in class i online prezentirali svoje seminarske radove iz predmeta Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju.

Izrada i prezentacija seminarskih radova za studente na FINra je obavezna na svim predmetima na svakoj godini studija. Cilj je da studenti pored znanja i vještina iz određenog predmeta steknu i znanja i vještine u javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompetencija koju treba da posjeduje svaki student na FINra i na taj način bude spreman za tržište rada.

Grupa 1 : Elvedina Džambić, Alma Mujagić, Ajdina Halvadžić.

Tema: „Primjena linearnog odlučivanja“.

Grupa 2 : Emina Džebić, Džana Bedak, Medina Mulahusejnović.

Tema: „Sistemi podrške odlučivanju“.

Grupa 3 : Semir Hasanović, Sabina Mujkić, Sedina Subašić.

Tema: „Problem asignacije – raspoređivanje“.

Nakon prezentacije postavljana su pitanja i studenti su diskutovali na zadane teme.

Visoka škola FINra je svojim studentima omogućila da svoje seminarske radove mogu prezentirati in class ili online, putem ZOOM platforme.

About The Author

mainmpo