PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA FINra

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA FINra
11. Maja 2021. Komentari isključeni za PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u toku su  prezentacije seminarskih radova studenata ljetnog semestra u  akademskoj 2020/2021. godini.

Izrada i prezentacija seminarskih radova za studente na FINra je obavezna na svim predmetima na prvoj, drugoj,  trećoj i četvrtoj  godini studija. Cilj je da studenti pored znanja i vještina iz određenog predmeta steknu i znanja i vještine u javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompetencija koju treba da posjeduje svaki student na FINra i na taj način bude spreman za tržište rada.

Visoka škola FINra je svojim studentima omogućila da svoje seminarske radove mogu prezentirati in class ili online, putem ZOOM platforme.

Studenti treće godine studija  koji su 09.05.2021. godine uspješno prezentirali svoj seminarski rad iz predmeta Porezni sistemi u BiH i EU kod profesora Slavka Vukića su:

Alma Mujagić i Sabrina Mujkić, – Harmonizacija ostalih direktnih poreza u EU,

Nadina Đogić i Aldina Husić – Harmonizacija carina u EU,

Aiša Ćorić i Fatima Delibajrić – Imovinski Porezi u BiH,

Mehmed Čajić i Amra Ćišija – Porez na dohodak u Federaciji BiH,

Ajdina Halvadžić i Semra Hasanović –  doprinosi socijalnog osiguranja u FBiH,

Elvedina Džambić i Senad Džananović – Posebni porezi/akcize u BiH, Teorijska obilježja indirektnih poreza.

Nakon prezentacije postavljana su pitanja i studenti su diskutovali o zadanoj temi.

About The Author

mainmpo