Realizacija mobilnosti studenata FINra putem Erasmus+ programa: Capacity building for success – Fostering youth professional realization and employability (CAST)

Realizacija mobilnosti studenata FINra putem Erasmus+ programa: Capacity building for success – Fostering youth professional realization and employability (CAST)
21. Juna 2022. Komentari isključeni za Realizacija mobilnosti studenata FINra putem Erasmus+ programa: Capacity building for success – Fostering youth professional realization and employability (CAST) Aktuelnosti,Novosti FINra

U toku septembra 2022. godine studenti visokoškolske ustanove FINra imati će priliku učestvovati u implementaciji projekta „Izgradnja kapaciteta za uspjeh – poticanje profesionalne relizacije i zapošljivosti mladih“ kroz pripremu i učešće u razmjeni mladih koja se održava u Sofiji, Bugarska.

Projekat je rezultat sporazuma o partnerskoj saradnji potpisanog između Društva za istraživanje i razvoj (DIR) i visokoškolske ustanove FINra. Ovim sporazumom potvrđuje se opredjeljenost FINra i DIR-a Tuzla da zajedničkim radom doprinesu zapošljivosti mladih u Tuzlanskom kantonu.

Institucionalnom akreditacijom u akademskoj 2020/2021. godini, Visokoškolska ustanova FINra je stekla uvjete za uključivanje u Erasmus+ projekte, koji nude mogućnosti razmjene studenata, akademskog i administrativnog osoblja, pružajući im priliku da steknu nova iskustva i unaprijede stečena znanja i kompetencije u partnerskim institucijama i organizacijama van BiH.

U sklopu navedenog projekta poticanja profesionalne realizacije i zapošljivosti mladih na temu „Spremite se za tržište rada – Kako razviti svoju ideju za posao“ studenti će istraživati važnost planiranja i pripreme poslovnog plana, samoanalizirat će vlastite sposobnosti, izraditi marketing plan, izvršit će analizu menadžmenta i organizacije, te detektirati poslovne rizike.

Visokoškolska ustanova FINra će u narednom periodu nastaviti realizovati Eramus+ projekte, kroz implementaciju potpisanih sporazuma sa drugim visokoškolskim ustanovama iz regiona, kao i sa partnerskim organizacijama i institucijama s ciljem unapređenja vještina i zapošljivosti studenata FINra.

About The Author

mainmpo