Školarina

Školarina

1.

Upisnina ukupno na godišnjem nivou iznosi 200 KM, plaćanje po  semestru 100 KM

(index, upisni listovi, semestralni list, studentsko osiguranje, izdavanje potvrda i ostalo)

100 KM

2.

Godišnja školarina

2.500 KM

3.

Način plaćanja školarine u 12 rata

208,33 KM pri upisu

i ostatatak od 2.291,67 u 12 jednakih rata po 208,33 KM

4.

Način plaćanja školarine za boračku kategoriju i studente slabijeg materijalnog stanja u 12 rata

12 jednakih  rata po 208,33 KM

Uplata upisnine i školarine se može izvršiti na jedan od računa:

– UniCredit Bank d.d., račun broj: 3384402252319967

– ZiraatBank BH d.d., račun broj: 186141 0310185050

– ProCredit Bank, račun broj: 1941049235300109

– Asa banka d.d., račun broj: 1345801003315843                

Sa naznakom primaoca: Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

mainmpo