STUDENTI FINra NA SEMINARIMA KPE

STUDENTI FINra NA SEMINARIMA KPE
26. Marta 2019. Komentari isključeni za STUDENTI FINra NA SEMINARIMA KPE Aktuelnosti FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli je već prepoznata kao visokoškolska ustanova koja je unijela jedan novi kvalitet u visoko obrazovanje. Taj kvalitet se ogleda u jedinstvenom spoju teorije i praktičnih znanja i vještina, koji sadrži nastavni plan i program ove visokoškolske ustanove.

Osnivač Visoke škole FINra je edukativno–konsultantska kuća FINconsult koja već 14 godina uspješno provodi edukacije i obuke finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

FINconsult je održao drugi ovogodišnji Seminar KPE računovođa i revizora u 6 BH gradova. Na seminaru su prezentirane aktuelne teme vezane za sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2018.godine, izvještaj o transfernim cijenama, te izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i primjena novih standarda i propisa.

Studentima Visoke škole FINra omogućeno je prisustvo seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, bez naknade tokom studiranja. Prisustvom na seminarima studenti FINra ostvaruju dodatne bodove na predmetima iz uže naučne oblasti finansija i računovodstva.

Pored toga,  studenti Visoke škole FINra imaju mogućnost zajedno sa računovođama i revizorima pratiti stručne teme i upoznati se sa aktuelnostima i poslovnom problematikom finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

Studenti FINra po završetku studija će imati znanje i vještine, koje su tražene i prepoznatljive na tržištu rada.

Za dodatne  informacije možete nas kontaktirati na:

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra  se nalazi na adresi: Mitra Trifunovića Uče 9, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina.

About The Author

mainmpo