STUDENTI PREZENTOVALI SEMINARSKE RADOVE IZ PREDMETA ORGANIZACIONO PONAŠANJE

STUDENTI PREZENTOVALI SEMINARSKE RADOVE IZ PREDMETA ORGANIZACIONO PONAŠANJE
19. Maja 2021. Komentari isključeni za STUDENTI PREZENTOVALI SEMINARSKE RADOVE IZ PREDMETA ORGANIZACIONO PONAŠANJE Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana, 19. maja 2021. godine studenti  prve godine studijskog programa Finansije i računovodstvo  uspješno su  prezentirali  seminarske  radove  iz predmeta  Organizaciono ponašanje  kod mr. sc. Adem Azapagić, predavač i dipl. ecc. Jasmin Halilović, asistent na FINra.

Odbrana seminarskih radova realizovana je u dvije grupe:

Tema 1: „GRUPNA DINAMIKA I TIMSKI RAD“

  • Marković Dajana
  • Fejzić Samra
  • Halilbašić Belmin

Tema 2: „EMOCIJE“

  • Mujkić Aldina
  • Ordagić Azra
  • Muratović Elma

Cilj predmeta Organizaciono ponašanje je prenijeti studentima znanja o uzrocima, faktorima, manifestacijama i posljedicama ponašanja ljudi u organizaciji kao i o mogućim načinima upravljanja tim ponašanjem.

Studenti će steći dovoljno praktičnog znanja i vještine kako individualni, grupni i organizacioni faktori utiču na ponašanje ljudi u cilju unaprjeđenja efikasnosti organizacija i zadovoljstva njenih članova.

Izrada i prezentacija seminarskih radova za studente na FINra je obavezna na svim predmetima svih studijskih godina. Visokoškolska ustanova  FINra je svojim studentima omogućila da svoje seminarske radove mogu prezentirati in class ili online, putem ZOOM platforme.

Studenti će pored znanja i vještina iz određenog predmeta steći i znanja i vještine u javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompetencija koju treba da posjeduje svaki student na FINra i na taj način bude spreman za tržište rada.

About The Author

mainmpo