STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE

STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE
9. Januara 2021. Komentari isključeni za STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE Aktuelnosti,Novosti FINra

STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE

 

Dana 08.01.2021. godine studenti prve godine studija na studijskom smjeru „Finansije i računovodstvo“ prezentirali su svoje seminarske radove iz predmeta Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom.

Izrada i prezentacija seminarskih radova za studente na FINra je obavezna na svim predmetima na prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj godini studija. Cilj je da studenti pored znanja i vještina iz određenog predmeta steknu i znanja i vještine u javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompetencija koju treba da posjeduje svaki student na FINra i na taj način bude spreman za tržište rada.

Svoje seminarske radove uspješno su prezentirali:

Grupa 2: Marković Dajana, Fejzić Samra, Ćeman Emir, Šahinović Kenan, Alihodžić Emina.

Tema: „Organizacione forme preduzeća u tržišnoj privredi“.

Grupa 3 : Bašanović Belmin, Šako Sadeta, Lović Hanna.

Tema: „Ekonomičnost“.

Grupa 6 : Đogić Eldin, Hrustanović Edin, Lazo Mihajlović, Hasanović Edina, Beganović Zerina.

Tema: „Efikasnost i efektivnost preduzeća“.

Grupa 1 : Kadribašić Dženita, Ljeskovica Alija, Šehić Emra, Mandžić Muhamed, Saračević Muhamed, Agić Berisa.

Tema: „Troškovi“.

 

 

About The Author

mainmpo