STUDENTI TREĆE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE

STUDENTI TREĆE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE
6. Januara 2021. Komentari isključeni za STUDENTI TREĆE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE Aktuelnosti,Novosti FINra

STUDENTI TREĆE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE

 

Studenti Visoke škole FINra marljivo rade i ispunjavaju svoje predispitne obaveze. Izrada i prezentacija seminarskih radova je obavezna za svakog studenta na FINra iz svih predmeta na svakoj godini studija.

Dana 29.12.2020. godine svoje seminarske radove u prostorijama na FINra i online uspješno su prezentirali studenti treće godine studija iz predmeta Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju.

Grupa 1. : Miran Mujačić, Mirela Mehanović, Fatima Kurdić.

Tema: „Stablo odlučivanja u funkciji poslovnog odlučivanja“.

Grupa 2. : Nadina Đogić, Larisa Pejić, Melisa Buljić.

Tema: „Sistem podrške poslovnom odlučivanju baziran na teoriji igara“.

Grupa 3. : Mehmed Ćajić, Aiša Ćorić, Jasmina Ribić.

Tema: „Primjena kvantitativnih metoda u procesu odlučivanja u uslovima rizika“.

Grupa 4. : Alma Haskić, Senad Džananović.

Tema: „Primjena kvantitativnih metoda u optimizaciji transporta“.

 

Dana 05.01.2021. godine svoje seminarske radove iz predmeta Primjena IT u računovodstvu i reviziji su uspješno prezentirale studentice:

Amila Huskić.

Tema: „Analiza finansijskih izvještaja primjenom savremenih alata i tehnika“.

Mirela Mehanović.

Tema: „ Razvoj računovodstvenih informacionih sistema“.

About The Author

mainmpo