SVEČANI POČETAK NASTAVE NA FINra

SVEČANI POČETAK NASTAVE NA FINra
12. Oktobra 2020. Komentari isključeni za SVEČANI POČETAK NASTAVE NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

SVEČANI POČETAK NASTAVE NA FINra

Dana 12.10.2020. godine Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli svečano je počela sa nastavom u novoj akademskoj 2020/2021. godini. Na svečanom času studentima V generacije studijskog programa „Finansije i računovodstvo“ i studentima I generacije novog, licenciranog studijskog programa „Računarstvo i informatika“ obratio se direktor Visoke škole FINra doc. dr. Ismet Kalić, sa  riječima dobrodošlice i prigodnim govorom, te svim studentima poželio sretan početak nove akademske godine.

Direktor Kalić je studente upoznao i sa kombinovanim modelom realizacije nastave na FINra u ovoj akademskoj godini. Nastavni proces u ovoj akademskoj 2020/21. će se realizovati po kombinovanom modelu in class i online, istovremeno. Jedan broj studenata će dolaziti na FINra na nastavu (in class), dok će ostali studenti moći pratiti predavanja i vježbe live online, putem Zoom platforme pomoću svih e- uređaja (računara, laptopa, mobitela, tableta). Sva predavanja i vježbe će se snimati putem Zoom platforme i taj nastavni materijal će biti postavljen na E – nastavu, web FINra i biće dostupan 24/7 tokom cijele akademske godine. Na ovaj način ćemo omogućiti studentima da prisustvuju nastavi bez obzira na njihovu dislociranost. I po ovom kombinovanom modelu nastave FINra je jedinstvena.

FINra je već regionalno prepoznata kao visokoškolska ustanova koja je unijela jedan novi kvalitet u visoko obrazovanje. Taj kvalitet se ogleda u jedinstvanom spoju teorije i praktičnih znanja i vještina.Tokom četiri godine uspješnog rada FINra je pokazala provodivost jednog novog koncepta nastavnog procesa. Novi, licencirani studijski program „Računarstvo i informatika“, koji je FINra uvela od ove akademske godine dokaz je kontinuiteta jednog takvog pristupa. FINra je prva u Bosni i Hercegovini, ali i regionu prepoznala potrebe tržišta rada. Na novom studijskom programu će se profilirati kadrovi, odnosno programeri koji imaju potrebna znanja iz ekonomije, a za kojima postoji konstantna potražnja na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Za novu akademsku godinu FINra je opremila još jedan kabinet za obuku studenata, sa novom IT opremom i „pametnom tablom“. Studenti na FINra sada imaju na raspolaganju dva savremeno opremljena kabineta sa 40 računara i dvije pametne table posljednje generacije. Ovim se FINra svrstava u red najopremljenijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Visoka škola FINra je u protekle četiri godine potpisala sporazume o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 130  uspješnih kompanija sa područja šire regije. Na ovaj način FINra ostvaruje jedan od ključnih ciljeva, da svoje studente po završetku studija neće slati na biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca. Također, FINra podržava svoje studente i kroz dodjelu stipendija. U akademskoj 2020/2021. godini FINra je dodijelila 52 stipendije najboljim studentima, kao i studentima slabijeg materijalnog stanja.

Na svečanom času studentima se obratio i prof.dr. Edin Glogić, koji je nakon svečanog časa održao i prvo predavanje iz predmeta „Osnove računovodstva“. Također, studentima prve godine su se obratile i najbolje studentice IV godine, Nermina Kalić i Melisa Mušanović, poželjele sretan početak i uspješno studiranje na FINra.

Na kraju svečanog časa, podijeljeni su indeksi studentima prve godine.

U skladu sa zakonskim propisima, FINra će nastaviti sa upisom vanrednih studenata do 31. oktobra 2020.godine. Također, studentima koji prelaze sa drugih fakulteta na II, III i IV godinu, kao i onima koji su završili trogodišnji fakultet i žele steći akademsku diplomu sa 240 ECTS upisom na IV godinu na FINra, biće omogućen upis do kraja ovog mjeseca.

Prijave za upis na: www.finra.ba

About The Author

mainmpo