U TOKU JE UPIS III GENERACIJE STUDENATA U AKADEMSKU 2018/2019. NA VISOKOJ ŠKOLI FINra

U TOKU JE UPIS III GENERACIJE STUDENATA U AKADEMSKU 2018/2019. NA VISOKOJ ŠKOLI FINra
3. Jula 2018. Komentari isključeni za U TOKU JE UPIS III GENERACIJE STUDENATA U AKADEMSKU 2018/2019. NA VISOKOJ ŠKOLI FINra Aktuelnosti FINra

U akademskoj 2018/19. godini Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli vrši upis redovnih i vanrednih studenata na prvu  godinu studija, kao i prelaske i upis studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na prvu, drugu i treću godinu studija. Planom je predviđen upis 50 redovnih i 50 vanrednih studenata u akademskoj 2018/2019. godini.

Dvije novoupisane studentice na FINra, Džebić Emina i Đogić Nadina, odlične učenice Ekonomske škole Gračanica, na pitanje zašto su se odlučile studirati na Visokoj školi FINra su kazale, Emina: “Mene je privukao Nastavni plan i program Visoke škole FINra, koji sadrži i predmete predviđene za sticanje zvanja certificirani računovođa. Želim da po završetku studija steknem zvanje certificirani računovođa,  a samim tim obezbjedim sigurno zaposlenje nakon završetka studija. Znam da na birou za zapošljavanje nema osoba koje imaju certifikat računovođe”.

 Studentica Nadina: “Upisala sam FINRa zato što namjeravam da posle studija otvorim svoj računovodstveni servis. Na FINra ću naučiti da vodim poslovne knjige, a imat ću podršku FINra i nakon studija, pri otvraranju i pokretanju vlastitog računovodstvenog servisa. Vidim tu podršku i sigurnost kod mog zaposlenja i rada u budućnosti, koju sam prepoznala kod FINra. Kod drugih fakulteta toga nema. “   

FINra je u Nastavni plan i program uvrstila predmete predviđene Jedinstvenim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini. Studenti  FINra po završetku studija će imati položene predmete za sticanje zvanja  certificirani  računovođa, kao i tri od pet predmeta predviđenih za sticanje zvanja ovlašteni revizor.

Više informacija o studiju i studijskom programu i prijavi za upis na Visokoj školi FINra na web: www.finra.ba, tel. 035/310-390 ili na e-mail: [email protected].

About The Author

mainmpo