Uslovi za upis

Uslovi za upis

USLOVI ZA UPIS

Pravo prijave za upis imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo prijave za upis imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz.

UPIS

–      Zahtjev za upis možete preuzeti ovdje

–      Diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

–      Svjedočanstvo za sve razrede iz srednje škole (original),

–      Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),

–      Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija),

–      Ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte/kopija pasoša za strane državljane,

–      Dvije iste fotografije (za indeks) – dimenzije 4×6 cm i

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju ili potvrdu nadležnog ministarstva da je postupak u toku.

Transakcijski račun:

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla

Mitra Trifunovića Uče 9, 75000 Tuzla

Unicredit d.d.

Rn.br. : 3384402252319967

ZiraatBank BH dd- Filijala Tuzla

Rn. br. : 186141 0310185050

 ProCredit Bank d.d.

Rn.br. : 1941049235300109

– Asa banka d.d.       

Rn.br. :  1345801003315843

mainmpo