VISOKA ŠKOLA FINra JEDINA U REGIONU SA PRISTUPOM E-BIBLIOTECI EBSCO

VISOKA ŠKOLA FINra JEDINA U REGIONU SA PRISTUPOM E-BIBLIOTECI EBSCO
12. Oktobra 2017. Nema komentara Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 10.10.2017. godine u prostorijama Visoke škole za finasije i računovodsvo FINra u Tuzli je izvršena prezentacija efikasnijeg korištenja EBSCO publishing baze elektronskih knjiga “EBSCO – eBook Business Subscription Collection”. Visoka škola FINra je jedina u regionu Visokoškolska ustanova sa pristupom ovoj E-biblioteci EBSCO. E-biblioteka broji 16.500 knjiga i udžbenika iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poduzetništva, bankarstva, osiguranja, standarda, od 10 najvećih svjetskih izdavača savremenne literature iz oblasti ekonomije.

U cilju omogućavanja studentima i nastavnom osoblju Visoke škole za finansije i računovdstvo FINra pristup savremenoj literaturi iz oblasti finansija i računovodstva,  Visoka škola FINra je obezbjedila licencu na kolekciju elektronskih knjiga EBSCO – e Book Business Subscription Collection.

Trening pod nazivom “Puna pretraga naučne baze podataka, elektronskih resursa i poboljšanje kvaliteta naučnih istraživanja na FINra” su održali Mr.sc. Tamila Mirkamalova (uža naučna oblast: biznis menadžment i korporativne finansije) i Martin Kolman (uža naučna oblast: biznis menadžment i korporativne finansije), trening specijalisti za EBSCO publishing za područje Centralne i Jugoistočne Evrope i Rusije, koji su prezentirali alate efikasnijeg korištenje kod pretraživanja i pronalaska literature, knjige, članaka.

Trening predstavnica EBSCO za JIE Mr.sc. Tamila Mirkamalova i Mr. Martin Kolman su ovom prilikom  izjavili:  „EBSCO informacijski servis je je jedna od najvećih privatnih kompanija u cijelom svijetu, sa sjedištem u SAD i posluje od 1944. godine. EBSCO nudi veliki broj baza elektronskih knjiga svojim klijentima kao što su fakulteti, visokoškolske ustanove, vlade, velike korporacije, javne i akademske biblioteka i zdravstvene organizacije. Jedna od baza je EBSCO-e Book Business Subscription Collection broji preko 16.500 jedinica iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poduzetništva,  od 10 najvećih svjetskih izdavača savremene literature iz ekonomije i biznisa. Sedamdeset najboljih visokoškolskih ustanova u regiji jugoistočne Europe koristi EBSCO za svoje istraživačke i radne aktivnosti, dok je Visoka škola FINra Tuzla je jedina visokoškolska ustanova u regionu, koja ima licencu za  pristup ovoj prestižnoj bazi elektronskih knjiga.”

„Pristupom savremenoj svjetskoj literaturi ćemo afirmirati i unaprijediti naučno-istraživački rad na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra, unaprijediti kvalitetu nastave, podići nivo stručne kompentencije kako studenata tako i nastavnog osoblja, te dati podršku ostvarenju jednog od ciljeva koje smo postavili na FINra, da naši student fluently govore poslovni Engleski jezik”, istakao je Doc.dr. Ismet Kalić, direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra.

„Visoka škola FINra je svojim studentima obezbjedila svu literaturu i udžbenike besplatno. Takođe nam je obezbjedila i besplatan pristup EBSCO  bazi elektronskih knjiga.  Svakodnevno pristupam EBSCO bazi, radi izrade seminarskih radova, prezentacija za praktično osposobljavanje kao i za profesionalno osposobljavanje, kako bi bila u toku sa svjetskom ekonomskom literaturom, a ujedno unaprijeđujem svoje znanje iz engleskog jezika“, istakla je Elvira Musaefendić, studentica druge godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra.

Treningu su prisustvovali studenti i nastavno osoblje Visoke škole FINra.

About The Author

mainmpo