VISOKA ŠKOLA FINRA TUZLA suorganizator konferencije FORENZIČKA REVIZIJA U BEOGRADU

VISOKA ŠKOLA FINRA TUZLA suorganizator konferencije FORENZIČKA REVIZIJA U BEOGRADU
4. Jula 2020. Komentari isključeni za VISOKA ŠKOLA FINRA TUZLA suorganizator konferencije FORENZIČKA REVIZIJA U BEOGRADU Aktuelnosti FINra

VISOKA ŠKOLA FINRA TUZLA suorganizator konferencije FORENZIČKA REVIZIJA U BEOGRADU

Stručna konferencija FORENZIČKA REVIZIJA,
01. i 02. Oktobar 2020., Hotel Crystal, Beograd
.

 

Organizatori konferencije:
1. Međunarodno Udruženje forenzičkih revizora i računovođa Beograd, Srbija;
2. Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Bosna i Hercegovina;
3. Santa Fe Associates International Montenegro – Montenegro Audit Podgorica, Crna Gora;
4. Centar za ekonomska isteaživanja CEIB Beograd, Srbija;
5. iLearn d.o.o. Novi Beograd, Srbija;

Oblasti koje pokriva konferencija:
-Interna revizija,
-Kontroling,
-Finansijska i forenzička revizija,
-Forenzičko računovodstvo,
-Profilisanje potencijalnih prekršioca,
-Počinioci kriminalnih radnji u privredi,
-Diversifikacija kriminalnih radnji u privredi,
-Pranje novca i finansiranje terorizma,
-Forenzika računarskih mreža,
-AML,
-Prevencija i sprečavanje prevara u digitalnom svijetu,
-Alati forenzičke revizije,
-Finansijski izvještaji i pranje novca,
-Uvid u domaća i međunarodna iskustva u menadžmentu rizika,
-Upravljanje rizicima,
-Menadžment kritične infrastrukture,
-Integrisano izvještavanje,
-Krizni PR,
-Primjena matematičkih modela u finansijskoj analizi.

 

Prijave za učešće na konferenciji:
https://www.forensic-audit.org/prijave-2020.html

Više o načinu i uslovima prijave radova na:
https://www.forensic-audit.org/paper.html

 

 

Odbor konferencije:

Prof. Dr. Snežana Mojsoska – Makedonija
Prof. Dr. Nenad Injac – Austria
Prof. Dr. Zoran Babić – BiH
Doc. Dr. Edin Glogić – BiH
Prof. Dr. Zoran Todorović – Crna Gora
Prof. Dr. Božo Vukoja – BiH
Prof. Dr. Branko Ljutić – Srbija
Prof. Dr. Veselin Perović – Srbija
Prof. Dr Slavko Simić – BiH
Prof. Dr. Sandra Janković – Hrvatska
Prof. Dr. Branislav M. Veselinović – Srbija
Prof. Dr. Dragomir Đorđević – Srbija
Prof. Dr. Slavko Vukša – Hrvatska
Prof. Dr. Miljan Knežević – Srbija
Milan Radulović – Glavni inspektor – Crna Gora

About The Author

mainmpo