Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Disti Sarajevo i Spin Tuzla donirali računarsku opremu i računovodstvene programe školama ekonomske struke u Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Kalesiji i Sapni

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Disti Sarajevo i Spin Tuzla donirali računarsku opremu i računovodstvene programe školama ekonomske struke u Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Kalesiji i Sapni
22. Decembra 2017. Komentari isključeni za Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Disti Sarajevo i Spin Tuzla donirali računarsku opremu i računovodstvene programe školama ekonomske struke u Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Kalesiji i Sapni Aktuelnosti,Career,Društvena odgovornost,Novosti FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, sa poslovnim partnerima softverskom kućom Spin Tuzla i IT kompanijom Disti Sarajevo, su donirali računarsku opremu i računovodstvene programe za realizaciju nastavnih aktivnosti učenika srednjih ekonomskih škola u Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Kalesiji i Sapni.

Cilj ovih donacija je sticanje praktičnih znanja i vještina koje su prepoznatljive na tržištu rada.  IT opremom i aplikativnim programima  će se unaprijediti kvaliteta nastavnog procesa, te podići nivo stručne kompetencije učenika srednjih škola ekonomske struke na Tuzlanskom kantonu.

Direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Doc.dr. Ismet Kalić je ovom prilikom  izjavio:

“Visoka škola FINra, Disti i Spin su uručili vrijedne donacije u vidu računarske opreme na kojima su instalirani računovodstveni programi. Oprema i programi  će se koristiti za praktičnu obuku iz predmeta Knjigovodstvo i Praksa učenika ekonomske struke.

Učenici će moći pored teorijskih od sada da stiču i praktična znanja i vještine rada na računovodstvenim programima, programima za vođenje poslovnih knjiga,  koje koriste uspješne i poznate  firme u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način će se unaprijediti kvaliteta nastave, što će za rezultat imati povećanje nivoa znanja koje je prepoznatljivo na tržištu rada.

Obukom na ovim računovodstvenim programima učenici će već nakon završene srednje škole imati znanja i vještine, koje su od višestruke koristi. Za one učenike koji budu nastavili obrazovanje i upišu fakultet, stečena znanja i vještine će im omogućiti postizanje boljih rezultata na ispitima i biće odlična osnova za sticanje novih znanja kroz studiranje.  Za one učenike koji odluče da potraže posao posle završene srednje ekonomske škole, stečena znanja i vještine će im omogućiti da budu konkurentniji na tržištu rada, pomoći da brže pronađu posao, da dobiju bolje i plaćenije poslove, te da kvalitetnije obavljaju poslovne zadatke.

Osim učenika ekonomske škole, na računarima će se raditi i informatička obuka za učenike ostalih srednjih škola, koje djeluju u okviru mješovitih srednjih škola.

Želio bih dodati da planiramo nastaviti ovu praksu i proširiti donacije i na srednje ekonomske škole u ostalim gradovima Tuzlanskog kantona.”

“Izuzetno nam je zadovoljstvo pružiti učenicima mogućnost rada na računovodstvenim programima koje naša kuća izrađuje i koji koriste vodeće kompanije sa područja cijele BiH. Radi se o potpuno istom aplikativnom softveru, o istoj platformi na kojem rade i sva preduzeća koja koriste naše programe. Sa softverskim programima koje smo donirali obuhvataju programe za finansijsko, materijalno i robno knjigovodstvo, te PDV evidencije i plaće”, izjavila je Zikreta Smajlović, direktorica SPIN Tuzla.

Visoka škola je već ranije donirala računarsku opremu i računovodstvene programe Ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli. Sledeće godine Visoka škola FINra sa svojim partnerima planira nastaviti dobru praksu društveno odgovornog ponašanja i podršku kroz opremu i računovodstvene programe i osatlim školama ekonomske struke na TK.

About The Author

mainmpo