ZAPOSLENJE KOD USPJEŠNIH FIRMI

ZAPOSLENJE KOD USPJEŠNIH FIRMI
5. Jula 2017. Nema komentara Novosti FINra

Jedan od osnovnih ciljeva koje je Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla postavila je „da svoje studente neće slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca“. U ostvarenju tog cilja Visoka škola FINra je pokrenula realizaciju jedinstvenog koncepta povezivanja visokog obrazovanja sa realnim sektorom, odnosno privredom. Visoka škola FINRa je potpisala na desetine sporazuma o poslovnom povezivanju i saradnji sa uspješnim preduzećima Tuzlanskog kantona, sa ciljem obezbjeđenja prakse, stipendije i zaposlenja za svoje studente.

Do sada su potpisani sporazumi sa sljedećim preduzećima sa područja Tuzlanskog kantona: TMD Dommers lighting d.o.o Gradačac, Džena d.o.o Gradačac, Herceg d.o.o Srebrenik, Ingram d.o.o. Srebrenik, ITK Musić d.o.o Srebrenik, Variplast d.o.o. Gračanica, Radius d.o.o. Gračanica, Plamingo d.o.o. Gračanica, Index d.o.o. Gračanica, Alfe Mi d.o.o. Živinice, Menprom d.o.o. Tuzla. Potpisivanje sporazuma će se nastaviti sa uspješnim preduzećima iz Tuzle, Lukavca, Živinica, Kalesije, te svih ostalih općina TK. Planom je predviđeno da se potpišu sporazumi sa 100 uspješnih preduzeća, kako bi se svim studentima koji se upišu na prvu godinu u akademskoj 2017/2018. godini omogućila praksa, stipendija i na kraju, po završetku studija, zaposlenje.

Visoka škola FINra će potpisati sporazume o poslovnom povezivanju i saradnji i sa  preduzećima van Tuzlanskog kantona. S obzirom na interes za upisom na ovu visokoškolsku ustanovu, FINra će u ovoj akadenskoj godini imati studente i sa Sarajevskog kantona, Zeničko-Dobojskog kantona, Brčko distrikta BiH , te šire regije. FINra će potpisati sporazume o poslovnom povezivanju sa uspješnim preduzećima na područjima odakle budu dolazili studenti, jer je cilj da se praksa i zaposlenje obezbjede u onim mjestima odakle dolaze studenti.

Ovaj koncept povezivanja omogućava i sagledavanje stvarnih potreba poslovne prakse i tržišta rada za visokoobrazovanim kadrovima finansijsko-računovodstvene struke, te potrebnog znanja i stručne kompentencije za poslove finansija i računovodstva u tim preduzećima.

Preduzeća će imati mogućnost profiliranja kadrova po svojoj mjeri, a po završetku praktične obuke i završetku fakulteta, imat će osposobljene stručnjake za finansijsko-računovodstvene poslove, kao „gotov proizvod“, spreman za rad u tom preduzeću. Ovim su na dobitku i student i poslodavac, student dobiva posao, a poslodavac stručno kompetentnu osobu.

About The Author

Leave a reply

mainmpo