ZAVRŠENI PRVI PARCIJALNI ISPITI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

ZAVRŠENI PRVI PARCIJALNI ISPITI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI
12. Decembra 2021. Komentari isključeni za ZAVRŠENI PRVI PARCIJALNI ISPITI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI Aktuelnosti,Novosti FINra

Studenti IV godine Visokoškolske ustanove FINra 12. decembra 2021. godine polagali su parcijalni ispit iz Strateškog menadžmenta kod predmetnog nastavnika, Emeritusa prof. dr. sc. Adila Kurtića, profesora na FINra i mr.sc. Adema Azapagića, predavača na FINra.

Cilj izučavanja predmeta Strateški menadžment je razvoj znanja i vještina za razumijevanje teorijskog koncepta, razumijevanja i primjene strateškog menadžmenta. Studenti će  biti osposobljeni da znaju utvrditi faze procesa, pojmove i modele strateškog menadžmenta, te klasificirati elemente i metode organizacije preduzeća.

FINra će osposobiti  studente da znaju procijeniti strukturu industrije i  konkurentski položaj poduzeća u industriji, valorizirati resurse preduzeća i njihovu povezanost sa strategijom preduzeća, utvrditi faze procesa strateškog menadžmenta odnosno formulaciju, implementaciju i kontrolu, razlikovati tipove korporacijske, poslovne i strategije društvene odgovornosti.

Silabus predmeta Strateški menadžment u potpunosti je usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, i to za zvanje ovlašteni revizor.

Nastavni proces u akademskoj 2021/22. godini na Visokoškolskoj ustanovi FINra se realizuje po kombinovanom modelu in class i online, istovremeno.  Jedinstven studijski program i Nastavni plan i program koji spaja teoriju i praksu, čini ovu Visokoškolsku ustanovu jedinstvenom u regionu. Studentima su obezbijeđeni vrhunski uslovi za studiranje, adekvatno opremljene učionice i kabineti, savremena IT oprema, te najbolji profesori, predavači, asistenti i stručnjaci iz prakse.

FINra nudi znanja i vještine prepoznatljive i tražene na tržištu rada, a svoje studente priprema da mogu voditi vlastiti biznis, te im pruža  podršku kroz otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa i savjetodavnih agencija.

Biografija emeritusa prof. dr. Adila Kurtića: https://finra.edu.ba/wp-content/uploads/2021/03/Adil-CV.pdf

About The Author

mainmpo