ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE III

ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE III
2. Jula 2022. Komentari isključeni za ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE III Nekategorisano FINra

Studenti III godine studijskog programa “Finansije i računovodstvo“  danas su pristupili završnom ispitu iz predmeta Praktično osposobljavanje III  kod predmetnog nastavnika mr.sc. Vildane Altumbabić, predavač na FINra.

Tokom studija studenti stiču znanja i vještine rada na aplikativnim računovodstvenim programima finansijskog knjigovodstva te obavljaju stručnu praksu u poslovnom subjektu ili organizaciji, prema Programu praktičnog osposobljavanja studenata kroz stručnu praksu za III godinu i izrađuju Izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi gdje navode aktivnosti koje su obavljali tokom stručne prakse.

Znanja i vještine koje steknu na predmetu Praktično osposobljavanje I, II i  III, kao i drugim predmetima predviđenim Nastavnim planom i programom na FINra, mogu da primjene u praksi upravo u firmama sa kojima je FINra potpisala sporazume o poslovnoj saradnji.

Visokoškolska ustanova FINra je zaključila više od 150 sporazuma sa uspješnim firmama sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Uspješne firme u koje naši studenti idu na praksu, u skladu sa svojim mogućnostima dodjeljuju i stipendije, a studente sa kojima budu zadovoljni tokom njihove četverogodišnje prakse, će zaposliti po završetku fakulteta.

U narednom periodu studente očekuju popravni završni ispiti iz ljetnog semestra.

Sretno svim našim studentima!

About The Author

mainmpo