ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE
24. Juna 2022. Komentari isključeni za ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE Aktuelnosti,Novosti FINra

Studenti I godine studijskog programa “Finansije i računovodstvo“  danas su pristupili završnom ispitu iz predmeta Praktično osposobljavanje I  kod predmetnog nastavnika dr.sc. Ismeta Kalića, profesora na FINra.

Tokom studija studenti stiču znanja i vještine rada na aplikativnim računovodstvenim programima finansijskog knjigovodstva te obavljaju stručnu praksu u poslovnom subjektu ili organizaciji, prema Programu praktičnog osposobljavanja studenata kroz stručnu praksu za I godinu i izrađuju Izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi gdje navode aktivnosti koje su obavljali tokom stručne prakse.

Znanja i vještine koje steknu na predmetu Praktično osposobljavanje I, II i  III, kao i drugim predmetima predviđenim Nastavnim planom i programom na FINra, mogu da primjene u praksi upravo u firmama sa kojima je FINra potpisala sporazume o poslovnoj saradnji.

Visokoškolska ustanova FINra je zaključila više od 150 sporazuma sa uspješnim firmama sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Uspješne firme u koje naši studenti idu na praksu, u skladu sa svojim mogućnostima dodjeljuju i stipendije, a studente sa kojima budu zadovoljni tokom njihove četverogodišnje prakse, će zaposliti po završetku fakulteta.

U narednom periodu studente očekuju završni ispiti iz drugih predmeta.

Sretno svim našim studentima!

About The Author

mainmpo