10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra

10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra
27. Juna 2022. Komentari isključeni za 10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra Nekategorisano FINra

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji sa Visokom školom za finansije i računovodstvo FINra će u skladu sa Godišnjim planom kontinuiranog profesionalnog razvoja/edukacije (KPR/KPE) finansijsko-računovodstvene profesije u BiH,  održati  10. Međunarodni simpozij 29. i 30. septembra 2022. godine.

RADNA TEMA SIMPOZIJA

FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT-jučer, danas, sutra-

PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA

 1. Prof.dr.sc. Adil Kurtić, Emeritus, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, BiH
 2. Prof. dr.sc. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 3. Prof. dr.sc. Malči Grivec, Fakultet za ekonomiju i informatiku, Univerzitet Novo Mesto,  Slovenija
 4. Prof.dr.sc. Vinko Belak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 5. Prof. dr.sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 6. Prof. dr.sc. Nenad Penezić, FPE Univerziteta „Edukons“ Novi Sad, Srbija
 7. Prof. dr.sc. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH
 8. Prof. dr.sc. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 9. Prof. dr.sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 10. Prof.dr.sc.  Adnan Rovčanin, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 11. Prof. dr.sc. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 12. Prof. dr.sc. Željko Rička, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 13. Prof. dr.sc. Božo Vukoja, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“  u Vitezu, BiH
 14. Prof. dr.sc. Ismet Kalić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 15. Doc. dr.sc. Edin Glogić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 16. Doc. dr.sc. Dubravka Bošnjak, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“ , BiH
 17. Doc.dr.sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija, Zagreb, Hrvatska
 18. Doc.dr.sc.Zoran Jasak, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH

OKVIRNE TEME

 1. Izazovi svjetske energetske/ekonomske krize
 2. Globalna kriza hrane i nestašica glavnih životnih namirnica
 3. Finansije u doba ekonomske krize i inflacije
 4. Računovodstvo u doba ekonomske krize
 5. Računovodstvo u inflatornim uslovima
 6. Novi trendovi u finansijskom računovodstvu
 7. Upravljanje kupcima i naplata potraživanja u doba inflacije
 8. Energetska kriza, nestašica hrane i inflacija – uzroci i posljedice
 9. Izazovi finansijskog menadžmenta – ima li koristi od već naučenih lekcija
 10. Savremeni rizici na tržištu kapitala u BiH i zemljama u okruženju
 11. Računovodstvena znanja kako faktor privrednog napretka
 12. Integrisano izvještavanje – trend ili potreba
 13. Uloga agilne interne revizije u eri digitalizacije
 14. Očekivani trendovi u internoj reviziji
 15. Uticaj blockchain tehnologije na oblikovanje savremenog računovodstva
 16. Kontroling u funkciji podrške razvoja preduzeća
 17. Forenzičko računovodstvo u funkciji unapređenja finansijskog izvještavanja
 18. Prednost i nedostaci konsolidovanih finansijskih izvještaja
 19. Specifičnosti finansijskog izvještavanja u javnom sektoru
 20. Uticaj odabira različitih računovodstvenih politika na oporavak preduzeća
 21. Izazovi u procjeni vrijednosti bilansnih pozicija bh. preduzeća
 22. Digitalizacija u računovodstvu i reviziji
 23. Sinergijsko djelovanje interne i eksterne revizije
 24. Značaj etike u modernom računovodstvu
 25. Specifičnosti budžetiranja u vrijeme inflatornih kretanja u privredi
 26. Uticaj informacionih tehnologija na pojavu alternativnih oblika finansiranja preduzeća
 27. Menadžment u doba ekonomske krize i inflacije
 28. Transformacija digitalne ekonomije
 29. Trendovi u razvoju informacijsko – komunikacijskih tehnologija u post covid periodu
 30. Cyber kriminal i kako se odbraniti
 31. Upravljanje rastom i razvojem u doba ekonomske krize
 32. Savremeni menadžment digitalnog poslovanja

Autori članaka mogu uzeti neku od okvirnih tema ili predložiti temu koja se uklapa u radnu temu Simpozija.

Zbornik radova 10. Međunarodnog simpozija sadržavat će neobjavljene referate – članke koji budu prihvaćeni od strane Programskog odbora, recenzirani i kategorisani u naučne i stručne radove.

Referati 10. Međunarodnog simpozija prihvaćeni od Uredničkog kolegija će biti objavljeni u međunarodno indeksiranom naučno-stručnom časopisu Poslovni konsultant, u referentnim bazama Ebsco Publishinga, Business Source Corporate, Business Source Corporate Plus, Business Source Complete i Business Source Ultimate.

ORGANIZACIONI ODBOR SIMPOZIJA

 1. Mr.sc. Željko Mandić
 2. Mr.sc. Adem Azapagić
 3. Mr.sc. Emina Mešić
 4. Mr.sc. Irma Ibrišimović
 5. Mr.sc. Aldijana Omerović
 6. Nermina Kalić, bacc. finansija i računovodstva
 7. Sumbila Zulić, prof. turskog jezika i književnosti
 8. Mirela Hodžić, dipl.iur.
 9. Nadina Đogić, studentica FINra
 10. Jasmina Ribić, sudentica FINra
 11. Aiša Ćorić, studenica FINra
 12. Emina Džebić, studentica FINra
 13. Mehmed Čajić, student FINra

ZNAČAJNI DATUMI

Dostavljanje teme i sažetka rada:                               do 21.7.2022.   

Dostavljanje radova:                                                    do 21.8.2022.  
Recenzija radova:                                                         do 31.8.2022.  
Prijelom teksta i priprema za štampu:                       do 10.9.2022.  
Štampanje Zbornika:                                                   do  20.9.2022.  
Održavanje simpozija:                                                29. i 30.9. 2022.  

Krajnji rok za dostavu radova: 31.08.2022. godine.

Radovi se  dostavljaju putem E-maila: [email protected];

PROPOZICIJE ZA IZRADU RADOVA

Autori se trebaju pridržavati sljedećih propozicija koje su u skladu sa zahtjevima EBSCO Publishinga:

 1. Obim radova (uključujući sažetak, popis literature, bilješke i mjesta za grafičke priloge) može iznositi najviše jedan autorski arak (do 16 kucanih stranica A4 formata).
 2. U gornjem lijevom uglu prve stranice treba stajati ime i prezime autora (font: Times New Roman, veličina fonta: 13, Bold). Za dvostruki prored niže, u sredini stranice, navodi se naslov rada istaknut velikim slovima na našem i engleskom jeziku (font: Times New Roman, veličina fonta: 13, Bold), a ispod naslova slijedi sažetak na našem i engleskom jeziku (Italic), ključne riječi rada takođe na našem i engleskom jeziku, kao i ostali tekst rada (font: Times New Roman, veličina fonta: 12). Uvod i zaključak ne numerisati. Tekst kucati bez proreda, praviti razmak između pasusa i ne uvlačiti prvi red pasusa. U fusnoti na istoj stranici navodi se naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, te e-mail adresa (font: Times New Roman, veličina fonta: 10).
 1. Tabele i grafički prikazi unose se na predviđeno mjesto u radu, a slike moraju biti izražene crno-bijelo.
 2. Reference citiranih dijelova teksta navode se u tekstu, a ne u bilješkama. Reference se stavljaju u za­grade i sadrže prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju navoda, stranicu, na primjer: (Babić, 2021.) odnosno (Babić, 2021, 129) .
 3. Bilješke (footnote) se označavaju arapskim brojkama u tekstu i pozicioniraju se na istoj stranici na dnu teksta.
 4. U popisu literature navode se svi korišteni izvori, i to abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. Ako su korišteni izvori istog autora s istom godinom izdanja, treba ih razlikovati u zagradi iza godine izdanja. Ukoliko je više autora zajedničkog rada, na ovom se mjestu navode prezimena sa početnim slovom imena abecednim redom. Koristite se sljedećim primjerima:

Za knjige:

 Vukonić, B., (2021.), Naziv knjige, izdavač.

Za časopise:

Novković, S., (2020.), Transition from self-management to employee ownershipin Croatia: A Survey, Ekonomska istraživanja, 12 (1-2):57-68. (12 označava volumen/godište/ časopisa, (1) broj sveska unutar godišta, a 57-68 paginaciju rada u tekstu).

Ključne riječi rada:

Navesti do najviše osam riječi na našem i engleskom jeziku. Sažetak rada treba sadržavati do 100 riječi (do pola stranice kucanog teksta A4 formata). U sažetku se navodi svrha i ciljevi rada, metode, struktura rada, osnovni rezultati i zaključak o mogućoj primjeni rezultata. Svaki rad mora imati sažetak na nekom od naših jezika i engleskom jeziku.

KOTIZACIJA ZA SIMPOZIJ

Organizator 10. Međunarodnog Simpozija nije predvidio plaćanje  kotizacije od strane autora i koautora radova.

MJESTO ODRŽAVANJA

Mjesto održavanja Međunarodnog simpozija će naknadno biti određeno.

About The Author

mainmpo