Godina: 2019.

Godina: 2019.

PROMOCIJA KNJIGA
12. Novembra 2019. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli, 17. novembra 2021. godine (srijeda) sa početkom u 12:00 sati, održat će se promocija knjiga autora doc.dr.sc. Zoran Jasak, mr.sc. Irma Ibrišimović i mr.sc.

Detalji
Međunarodni dan računovođa
10. Novembra 2019. Aktuelnosti,Novosti FINra

Međunarodni dan računovođa biće obilježen 10. novembra 2021.godine u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra sa početkom u 10 sati. Šta je međunarodni dan računovođa? Budući da većina zemalja već dugi niz

Detalji
VANREDNI STUDENTI NA FINra
13. Juna 2019. Nekategorisano FINra

U toku je upis redovnih i vanrednih studenata na prvu godinu studija Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini. Nastava za vanredne studente je

Detalji
IZRADA I PREZENTACIJA POSLOVNIH PLANOVA NA FINra
10. Juna 2019. Novosti FINra

U okviru predmeta Poduzetništvo studenti I godine Visoke škole FINra razvijaju biznis ideje, izrađuju biznis planove sa vlastitim idejama. U okviru biznis plana studenti su izradili i finansijski plan iz

Detalji
U TOKU UPIS IV GODINE STUDIJA NA FINra
10. Juna 2019. Aktuelnosti FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli vrši upis studenata  na IV godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2019/20. godini. Velika je zainteresiranost za nastavak obrazovanja na FINra, za

Detalji
AKTUELNI PRELASCI NA FINra
10. Juna 2019. Aktuelnosti FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u akademskoj 2019/20. godini omogućava prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova. Studenti koji imaju status redovnog ili vanrednog studenta kao i oni

Detalji
PREDISPITNE OBAVEZE NA FINra
9. Juna 2019. Aktuelnosti FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u toku je realizacija predispitnih obaveza u akademskoj 2018/2019.  Druga pismena provjera znanja iz Osnova poslovnih finansija, izrada i prezentacija seminarskih radova

Detalji
PREZENTACIJA POSLOVNIH PLANOVA NA FINra
8. Juna 2019. Aktuelnosti FINra

Studenti prve godine studija Haskić Alma, Maja Mulaosmanović Begunić i Šuša Ersan  u okviru predmeta Poduzetništvo i Osnove poslovnih finansija održali su prezentaciju Poslovnog plana „Osnivanje knjigovodstvenog servisa Ha Aldi“.

Detalji
POČEO UPIS NA FINra
7. Juna 2019. Aktuelnosti,Novosti FINra

Visoka škola FINra je počela sa upisom studenata u akademsku 2019/20. godinu. U akademskoj 2019/20. godini Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli vrši upis redovnih i vanrednih

Detalji
NE PROPUSTITE POSLJEDNJU PRILIKU DA POSTANETE STIPENDISTA NA FINra
7. Juna 2019. Aktuelnosti FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli za akademsku 2019/2020. godinu će dodijeliti stipendiju svakom učeniku završnog razreda srednje škole, koji pristupi testiranju za stipendije. Ovo je prilika

Detalji

mainmpo