Mjesec: Januar 2021.

Mjesec: Januar 2021.

ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra
27. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra Interaktivni online seminar u okviru 1. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH održan je dana 27.01.2021. godine u prostorijama Visoke škole

Detalji
KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA
24. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20“), člana 106. Statuta Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla

Detalji
STUDENTI TREĆE GODINE PREZENTIRALI SVOJE SEMINARSKE RADOVE IZ PREDMETA RAČUNOVODSTVO TRGOVINE I USLUGA
24. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

STUDENTI TREĆE GODINE PREZENTIRALI SVOJE SEMINARSKE RADOVE IZ PREDMETA RAČUNOVODSTVO TRGOVINE I USLUGA   Na Visokoj školi FINra, 23.01.2021. godine studenti treće godine su online prezentirali svoje seminarske radove iz

Detalji
STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE IZ PREDMETA OSNOVE EKONOMIJE
21. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE IZ PREDMETA OSNOVE EKONOMIJE   U prostorijama na Visokoj školi FINra, 21.01.2021. godine studenti prve godine studija na studijskom smjeru „Finansije i računovodstvo“ prezentirali

Detalji
PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA FINra
21. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA FINra     Dana 20.01.2021. godine na Visokoj školi FINra studenti druge godine su online prezentirali svoje seminarske radove iz predmeta Ekonomija Europske unije. Studenti koji

Detalji
VISOKA ŠKOLA FINra JEDINSTVENA U REGIONU
18. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

VISOKA ŠKOLA FINra JEDINSTVENA U REGIONU Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli osnovana je jula 2016. godine. FINra je prepoznata kao visokoškolska ustanova koja je unijela novi

Detalji
PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE
17. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE   Dana 16.01.2021. godine na Visokoj školi FINra studenti druge godine su online prezentirali svoje seminarske radove iz predmeta Ekonomija Europske

Detalji
PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA EKONOMIKA PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM
17. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA STUDENATA IZ PREDMETA EKONOMIKA PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM   U prostorijama Visoke škole FINra, 15.01.2021. godine studenti prve godine su in class i online prezentirali svoje seminarske radove

Detalji
PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
11. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA NA PREDMETU METODE I TEHNIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU Dana 10.01.2021. godine u prostorijama Visoke škole FINra studenti treće godine uspješno su in class i online prezentirali svoje seminarske

Detalji
STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE
9. Januara 2021. Aktuelnosti,Novosti FINra

STUDENTI PRVE GODINE PREZENTIRALI SEMINARSKE RADOVE   Dana 08.01.2021. godine studenti prve godine studija na studijskom smjeru „Finansije i računovodstvo“ prezentirali su svoje seminarske radove iz predmeta Ekonomika preduzeća sa

Detalji

mainmpo