Mjesec: Oktobar 2022.

Mjesec: Oktobar 2022.

NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA
29. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra, održane su javne odbrane završnih radova. Kandidati koji su uspješno odbranili svoje završne radove, ocijenjeni sa najvišom ocjenom 10, su:  Medina Mustafić – ’’Specifičnosti i mogućnosti

Detalji
ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA
27. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 27. oktobra na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Emina Džebić i Miran Mujačić. Kandidatkinja Emina Džebić iz Gračanice, odbranila je rad na temu ”Specifičnost vrednovanja

Detalji
ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINRA 26.10.2022.
26. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Interaktivni online seminar u okviru 4. ciklusa seminara kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, održan je dana 26.10.2022. u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult. Tema

Detalji
ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA
22. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 22. oktobra na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranile kandidatkinje Sanida Ahmetović i Alma Haskić. Kandidatkinja Sanida Ahmetović iz Kladnja, odbranila je rad na temu ”Etika u

Detalji
FINra PARTNER PROJEKTA „SOCIJALNI DAN“
21. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Visokoškolska ustanova FINra kao partner projekta „Socijalni dan 2022“ u organizaciji Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine, upriličila je prijem za učenike završnih razreda Gimnazije „Meša Selimović“, Opće gimnazija Sveti Franjo

Detalji
NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
11. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra, održana je javna odbrana završnog rada kandidatkinje Sabine Pozderović iz Gračanice, na temu „Poređenje primjene tradicionalne metode obračuna troškova i ABC metode“. Kandidatkinja Sabina Pozderović, u svome radu

Detalji
ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
10. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra, održana je javna odbrana završnog rada kandidatkinje Elvedine Džambić iz Lukavca, na temu „Uticaj elektronskog bankarstva na kvalitet bankarskih usluga“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Zijada Lugavića. Kandidatkinja Elvedina Džambić, u

Detalji
JAVNI KONKURS za izbor u nastavna zvanja
7. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:  br. 21/2021 – prečišćen tekst, 22/2021 – autentično tumačenje, 5/2022 i 11/2022), člana 123. Statuta

Detalji
Novo akademsko osoblje na FINra
5. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 05.10.2022, na FINra je potpisan Ugovor sa asistentima koji su diplomirali na FINra na studijskom programu “Finansije i računovodstvo“. Kroz svoje školovanje ostvarili su odličan prosjek i pokazali  svoje

Detalji
SVEČANI POČETAK AKADEMSKE 2022/2023. NA FINra
3. Oktobra 2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 03.10.2022. godine na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli svečano je obilježen početak nove akademske 2022/2023. godine. Studentima VII generacije akademskog studijskog programa „Finansije i računovodstvo“ i studentima III generacije

Detalji

mainmpo