8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra

8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra
20. Septembra 2020. Komentari isključeni za 8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra Nekategorisano FINra

8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult će u skladu sa Godišnjim planom kontinuirane edukacije (KPE) finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, održati 8. Međunarodni simpozij 24. i 25. septembra 2020. godine, na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra je i ove godine suorganizator Međunarodnog simpozija, na kojem će pored predavača i mnogih učesnika prisustvovati studenti Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra. Simpozij će trajati dva dana, a učesnici programa su eminentni stručnjaci i predavači iz Bosne i Hercegovina, regiona ali i šire.

Cilj Simpozija: Proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina iz oblasti finansija,
računovodstva, revizije, menadžmenta i IT u kriznom periodu.

 TEMA SIMPOZIJA
FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT U KRIZNOM PERIODU
PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA

1. Prof.dr. Adil Kurtić, Emeritus, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
2. Prof.dr. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
3. Prof.dr. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
4. Prof.dr. Nenad Penezić, FPE Univerziteta „Edukons“ Novi Sad, Srbija
5. Prof.dr. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH
6. Prof.dr. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
7. Prof.dr. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
8. Prof.dr. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
9. Prof.dr. Željko Rička, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
10. Prof.dr. Božo Vukoja, Sveučilište „Vitez“ u Vitezu, BiH
11. Doc.dr. Goran Miraščić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
12. Doc.dr. Ismet Kalić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
13. Doc.dr. Edin Glogić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH

I DAN (24. septembar 2020.), početak u 10 sati

1.Trendovi promjena u financijskom računovodstvu koje donose MSFI
 Prof.dr.sc. Vinko Belak

2. Krivična odgovornost privrednih društava
 Prof.dr. Veljko Trivun

3. Mjerenje poslovnih performansi kompanije – predviđanje krize i predviđanje poslovne
izvrsnosti
Prof.dr.sc. Džafer Alibegović

4. Mjere za suzbijanje negativnih posljedica COVID 19. i aktivnosti Porezne uprave FBiH u
vrijeme pandemije
 Mr.sc. Šerif Isović

5. Upravljanje finansijama u doba pandemije i kriznom periodu
Dr.sc. Ismet Kalić
Mr.sc. Berisa Tuholjak
Mr.sc. Azra Tuholjak

6. Financijski izvještaji i revizija pod utjecajem pandemije covid19 virusa i moguće implikacije
Prof.dr.sc. Božo Vukoja

7. Fiskalna disciplina članica EU i njihova perspektiva poslije COVID 19
Prof.dr.sc. Slavko Vukić

8. Uzroci zaduženosti i makroekonomska pozicija Bosne i Hercegovine
Mr.sc. Jasmina Hurić-Bjelan

9. Izazovi primjene računovodstvenih informacionih sistema u vrijeme COVID-19
Doc. dr.sc. Edin Glogić
Prof. dr sc. Senada Kurtanović
Dr.sc. Sead Mušinbegović

Prof.dr.sc. Izet Banda

10. Specifičnosti obračuna naknade plaće kod invalida druge kategorije invalidnosti
Prof. dr sc. Senada Kurtanovć
Dr.sc. Sead Mušinbegović
Mr.sc. Dženita Golub

11. Propisi o cijenama i njihova primjena sa osvrtom na Odluke Vlade FBiH o mjerama
neposredne kontrole cijena
Elmir Ramić, dipl.oec.

12. Tretman donirane opreme i sredstava za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja
epidemije prouzrokovane korona virusom (covid-19) u sistemu indirektnog oporezivanja
Mr Milica Vidović

13. Upravljanje preduzećem za vrijeme krize izazvane korona virusom
Dr.sc. Jozo Piljić

14. Uloga revizije poslovanja u upravljanju privrednim subjektima
Doc.dr.sc. Semina Škandro

15. Ekonomska kriza u uvjetima pandemije Covid 19 prijetnja ili prilika za ubrzani
institucionalni rast?
Doc.dr.sc. Vesna Buterin

16. Razvijeni sistem javnih internih finansijskih kontrola kao preduslov za adekvatnu reakciju u
proglašenom stanju nesreće u Federaciji BiH
Fatima Obhođaš, dipl.oecc

17. Specifičnosti ugovora o osiguranju i šta donosi primjrena MSFI 17 u tom pogledu
Mr.sc. Advija Alihodžić

18. Održavanje finansijske ravnoteže preduzeća u kriznom period
Doc.dr.sc Erdin Hasanbegović

19. Javne nabavke u Bosni i Hercegovini u vrijeme pandemije korona virusa
Dr Brankica Šarić

20. Analiza i mjerenje rizika u javnim nabavkama i jave nabavke u uslovima krize
Prof. dr. sc. Željko Rička
Mag. ecc. Anita Šadić
Nedim Ćustović, dipl.ecc

II DAN (25. septembar 2020.), početak u 9:30 sati

MENADŽMENT I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

21. Humana kriza 2020 i momenat preispitivanja stavova o javnom dugu
Prof. dr. Kristijan Ristić

22. Holistički pristup menadžmentu kao odgovor na krizu 2020.
Dr.sc.Marko Jurakić

23. Uticaj krize izazvane korona virusom na poslovanje kompanija u Bosni i Hercegovini (na
primjeru tuzlanskog kantona)
Dr.sc. Nedret Kikanović
Mr.sc. Edina Kurtić

24. Strategije opstanka, rasta i razvoja kompanija pod uticajem krize izazvane korona virusom
Dr.sc. Ćosić Idriz

25. Finansijske odrednice izvozne konkurentnosti industrije namještaja u Federaciji Bosne i
Hercegovine
Prof. dr. Sanel Halilbegović
Mr.sc.Mubina Mehmedović
Prof. dr. Nedim Ćelebić

26. Krizni menadžment i izazovi upravljanja kompanijom za vrijeme pandemije
Prof. dr.sc. Jamila Jaganjac

27. Bankrot pojedinaca i alternativne metode za prevazilaženje zaduženosti pojedinaca
Malik Ikanović, Magistar menadžmenta

28. Političko-ekonomska kriza i nužnost utopijskog mišljenja
Mr Faruk Hadžić

29. Moratorij na otplatu kredita kao kratkoročna mjera za ublažavanje posljedica pandemije
COVID 19
Dr.sc. Dubravka Bošnjak

30. Utvrđivanje kreditne sposobnosti pravnih lica u bh. bankama
Dr.sc. Arijana Salkić

31. Sposobnost učinkovitog postavljanja ličnih i poslovnih ciljeva
Mr.sc. Admir Rizvan

32. Implikacije koje utječu na odabir fakulteta u Kantonu Sarajevo
Mr.sc. Haris Begović

33. Stečajni bilans kao osnova za uspješan završetak stečajnog postupka
Dr.sc. Samir Sunulahpašić

34. Status i rad Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine
Ilma Mehić-Jusufbašić, dipl.iur.

35. Implikacije digitalizacije računovodstva na korporativno izveštavanje
Dr Kosana Vićentijević

36. Digitalna pismenost u BiH za vrijeme panemije COVID-19
Doc. dr. sc. Ensar Mekić
Mr. Belmin Hadžimusić

37. Kompjuterski criminal u doba pandemije
Dr.sc. Gordana Lazović

38. Uloga vodstva u procesu implementacije koncepta e-Uprava
Dr.sc. Zijad Lugavić
Prof. dr.sc. Edin Osmanbegović

ORGANIZACIONI ODBOR SIMPOZIJA

1. Željko Mandić, direktor Alfe MI
1. Mr.sc. Željko Mandić
2. Mr.sc. Adem Azapagić
3. Mr.sc. Emina Mešić
4. Mr.sc. Sanela Hodžić
5. Mr.sc. Berisa Tuholjak
6. Edina Hodžić, bacc. oec.
7. Dženana Kavgić, bacc. oec.
8. Sumbila Zulić, prof. književnosti

KOTIZACIJA ZA SIMPOZIJ

Vrijeme i mjesto održavanja:
Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, 24. i 25. septembar 2020. Simpozij će se
moći pratiti i online putem ZOOM platforme, sa svih e-uređaja.
Naknada za učešće:
150 KM (sa PDV-om)

Naknada uključuje:
– Prisustvo dvodnevnom Simpoziju
– Zbornik radova Simpozija u elektronskoj verziji (PDF)
Prijave i informacije za učešće:
www.finconsult.ba
Računi za uplatu kotizacije:
FINconsult d.o.o.
Intesa Sanpaolo banka BH 1544002000541593
ProCredit bank BH 1941160349501128
Sberbank BH 1404011120021829
Unicredit bank d.d 3384402215365974
ASA Banka d.d.:1345801003317007
ZiraatBank BH d.d.:1861410310441615

Napomena:
Certificiranim računovođama (CR), ovlaštenim revizorima (OR), certificiranim računovodstvenim
tehničarima (CRT), certificiranim procjeniteljima, internim revizorima i ostalim certificiranim
osobama finansijsko-računovodstvene profesije koji budu prisustvovali Simpoziju biće upisano 10
bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije (KPE). Također osobama koje nisu certificirane i
koje ne skupljaju bodove KPE, izdat ćemo certifikat/uvjerenje o učešću na Simpoziju.

MJESTO ODRŽAVANJA

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla
Mitra Trifunovića Uče br.9
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

About The Author

mainmpo