9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra

9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult će u skladu sa Godišnjim planom kontinuirane edukacije (KPE) finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, održati 9. Međunarodni simpozij 23. i 24. septembra 2021. godine, na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra je i ove godine suorganizator Međunarodnog simpozija, na kojem će pored predavača i mnogih učesnika prisustvovati studenti Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra. Simpozij će trajati dva dana, a učesnici programa su eminentni stručnjaci i predavači iz Bosne i Hercegovina, regiona ali i šire.

RADNA TEMA SIMPOZIJA

NOVO ‘’NORMALNO’’ DOBA U FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOJ I MENADŽERSKOJ PROFESIJI

 

PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA

 1. Prof. dr. Adil Kurtić, Emeritus, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 2. Prof. dr. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 3. Prof. dr. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 4. Prof. dr. Nenad Penezić, FPE Univerziteta „Edukons“ Novi Sad, Srbija
 5. Prof. dr. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH
 6. Prof. dr. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 7. Prof. dr. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 8. Prof. dr. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 9. Prof. dr. Željko Rička, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 10. Prof. dr. Božo Vukoja, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“ Vitezu, BiH
 11. Prof. dr. Ismet Kalić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 12. Doc. dr. Edin Glogić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 13. Doc. dr. Dubravka Bošnjak, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“, BiH

 

OKVIRNE TEME

 1. Efekti koje je proizvela pandemija korona virusa na privredni sistem BiH i zemalja u okruženju
 2. Novi model poslovanja kompanija u „COVID okruženju“
 3. Retrospektiva poduzetih mjera za ublažavanje COVID krize
 4. Strategije oporavka kompanija u post COVID periodu
 5. Kriza kao generator inovacija za oporavak privrede
 6. Izazovi upravljanje finansijama u tokom i nakon krize
 7. Računovodstveno planiranje u post COVID periodu
 8. Uticaj COVID 19 na MRS i MSFI
 9. Trendovi promjena u računovodstvu koje donose novi MSFI
 10. Savremene finansije, računovodstvo i menadžment – da li smo se snašli tokom krize
 11. Finansijski kontroling u korporativnom upravljanju u post kriznom periodu
 12. Mjesto i uloga interne revizije i kontrole u korporativnom upravljanju tokom i nakon krize
 13. Mjesto i uloga finansijsko – računovodstvene i menadžerske profesije u provedbi mjera u novom poslovnom okruženju
 14. Šta nam to donosi novi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH
 15. Mogući pravci razvoja bh. privrede u specifičnim uslovima
 16. Uloga računovodstva i računovodstvene profesije u kriznom i nakon kriznog perioda
 17. Izazovi finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije izazvni novim trendovima
 18. Mogućnosti i ograničenja finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH – možemo li više i bolje i jesmo li dovoljno poraktivni
 19. Odnos politike, države i državnih institucija prema računovodstvenoj i revizijskoj profesiji u BiH
 20. Informacione tehnologije i kriza OKVIRNE TEME
 21. Primjena IT u obrazovanju i usavršavanju računovođa i revizora
 22. Digitalna ekonomija i BH privreda jučer, danas, sutra
 23. IPA fondovi kao mogući mehanizam oporavka privrede od krize
 24. Transformacija visokog obrazovanja od tradicionalnog ka digitalnom
 25. Poljoprivreda kao generator oporavka BH privrede nakon uticaja pandemije korona virusa
 26. Prednosti i nedostaci primjene MSFI ZA MSS u odnosu na „velike“ MSFI-jeve
 27. Efekti primjene IPSAS – a na savremeni računovodstveni sistem budžeta u FBiH
 28. Uloga fiskalnog sistema FBiH/BiH u sanaciji efekata krize izazvane korona virusom
 29. Sajber kriminal i korporativni rizici
 30. Zelena ekonomija – trend ili potreba
 31. Uloga ekologije u razvoju društva kao cjeline
 32. Integrisano izvještvanje – mogući pravci razvoja
 33. Trendovi kretanja u nefinansijskom izvještavanju
 34. Uticaj kriptovaluta i digitalnog novca u stvaranju nove ekonomije i privrednog sistema
 35. Digitalizacija u finansijama i računovodstvu – stanje i perspektive
 36. Da li je vještačka inteligencija budući pravac razvoja finansija i računovodstva
 37. Računovodstvo – potreba ili obaveza
 38. Uloga forenzičkog računovodstva u kriznom periodu
 39. Novine na polju eksterne revizije i revizijskih standarda (MRevs)
 40. Interna revizija – stanje i perspektive razvoja

DOSTAVLJENE TEME:

 1. Efekti pandemije na privredu Federacije BiH – Prof. Dr. Džafer Alibegović
 2. Pravno uređenje kibernetičkog kriminala u BiH – Prof. Dr. Veljko Trifun
 3. Usporedba tradicionalnog i agilnog pristupa obavljanju angažmana interne revizije – Dr.sc. Boris Tušek
 4. Uticaj pandemije virusa Covid-19 na marketing kompanija – studija slučaja „Dunav osiguranje“ – prof. dr Nenad Penezić, doc. dr Bojana Ostojić
 5. Uticaj širenja Korona pandemije na gospodarstvo EU – Sanja Knežević, Lena Duspara & Monika Grbešić
 6. Razvoj sustava interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH – Slavko Vukić
 7. Efekti djelovanja revizije u eri pandemije s osvrtom na pranje novca – Dr.sc. Erdin Hasanbegović & Indira Ćehić
 8. Osiguravajuća društva kao generator oporavka BH – Mr.sc. Advija Alihodžić
 9. Uticaj pandemije (COVID 19) na likvidnost bankarskog i realnog sektora u BiH – Dr.sc. Adnan Rovčanin & Mr.sc. Azra Idrizović
 10. Transformacija visokog obrazovanja u BiH – Dr.sc. Erdin Hasanbegović & Dr.sc. Zorana Agić
 11. Profesionalno ponašanje računovodstvenih radnika u funkciji ostvarenja etičkih standarda – Dr.sc. Semina Šandro & Mr.sc. Dejan Trifković
 12. Finansijska održivost komunalnih preduzeća u Zeničko-dobojskom kantonu – Doc.dr.sc. Samir Sunulahpašić
 13. Motivacija zaposlenika i učinci motivacije na uspjeh poduzeća – Lena Duspara
 14. Digitalizacija visokog obrazovanja iz perspektive studenta – Mr.sc. Aldijana Omerović
 15. Uloga forenzičkog računovodstva u kriznom periodu – Dr.sc. Gordana Lazović 
 16. Prilagodba poslovanja i marketinških aktivnosti u uvjetima pandemije – Matea Nakić, mag. oec.
 17. Zelena ekonomija- trend ili potreba, na primjeru Coca cola hbc Hrvatska – Anita Kulaš Mirosavljević
 18. Uticaj forenzičkog računovodstva na korporativne prevare u Bosni i Hercegovini – Envera Halilčević, Doc.dr.sc.
 19. Poljoprivreda kao generator oporavka BiH privrede nakon uticaja pandemije korona virusa – Mr.sc. Zlatko Glavinić
 20. E-trgovina- sigurnosni i pravni aspekti: BiH i Direktiva 2000/31/EZ. – Mr.sc. Emina Mešić
 21. Obilježja kriptovaluta i računovodstveni tretman – Doc.dr.sc. Edin Glogić
 22. Značaj i praktična primjena Benfordovog zakona u forenzičkom računovodstvu – Dr.sc. Zoran Jasak, docent, Doc.dr.sc. Edin Glogić
 23. Potvrda bitcoina može služiti kao sigurno utočište , njegov konačni pad ili tek uvod u novi zamah? – Dr.sc. Denis Buterin
 24. Transformacija visokog obrazovanja u BiH – Mr.sc. Irma Ibrišimović
 25. Institucionalni izazovi i investicijska aktivnost u uvjetima pandemije COVID-19 – Doc.dr.sc. Vesna Buterin
 26. Usporedba tradicionalnog i agilnog pristupa obavljanju angažmana interne revizije – Prof. dr. sc. Boris Tušek
 27. Komparacija metoda obročuna troškova ABC i apsorbcine metode i njihova primjena u praksi – Prof dr.sc. Bozo Vukoja i Matea Antonela Vukoja
 28. Utjecaj stope korupcije u zemljama Zapadnog balkana na približavanje EU – Doc.dr.sc.Branka Vukoja i mag.oec. Antonio Vukoja

Autori radova mogu uzeti neku od okvirnih tema ili predložiti temu koja se uklapa u radnu temu Simpozija.

Zbornik radova 9. Međunarodnog simpozija sadržavat će neobjavljene radove koji budu prihvaćeni od strane Programskog odbora, recenzirani i kategorisani u naučne i stručne radove.

Radovi 9. Međunarodnog simpozija prihvaćeni od Uredničkog kolegija će biti objavljeni u međunarodno indeksiranom naučno-stručnom časopisu Poslovni konsultant, u referentnim bazama Ebsco Publishinga, Business Source Corporate, Business Source Corporate Plus i Business Source Complete.

ZNAČAJNI DATUMI

Dostavljanje teme i sažetka:                                         do 30.06.2021.   

Dostavljanje radova:                                                       do 23.08.2021. 
Recenzija radova:                                                            do 30.08.2021.
Prijelom teksta i priprema za štampu:                       do 10.09.2021.
Štampanje Zbornika:                                                      do  20.09.2021.
Održavanje simpozija:                                                    23.-24.09.2021.

Krajnji rok za dostavu radova: 23.08.2021. godine.

Radovi se dostavljaju putem E-maila: [email protected]  ili  [email protected]

MJESTO ODRŽAVANJA

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla (kombinovani model ”in class i online”)

Mitra Trifunovića Uče br.9

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

EnglishBosnia