Aktuelna dešavanja na FINra

finramasteradmin

FINRA DODIJELILA VIŠE OD 15O STIPENDIJA

Na Visokoškolskoj ustanovi FINRA Tuzla upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju za više od 150 studenata prve, druge, treće i četvrte godinu studija. Stipendije su dodijeljene u ukupnoj vrijednosti većoj od 110.000 KM. Najviše stipendija je dodijeljeno studentima koji su se upisali na prvu godinu studija svih pet studijskih programa koji se realizuju na FINRA u ovoj akademskoj godini.

finramasteradmin

POČETAK PRVIH PARCIJALNIH ISPITA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI FINRA

Na visokoškolskoj ustanovi FINRA studenti vrijedno izvršavaju svoje predispitne obaveze kroz pismene provjere znanja, seminarske radove, kao i prezentacije seminarskih radova. Nastavno osoblje FINRA je posvećeno i predano u efikasnom prenosu znanja na studente tokom predavanja i vježbi, kao i kroz termine konsultacija.

finramasteradmin

NA UNIVERZITETU FINRA OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

Međunarodni dan ženskog poduzetništva obilježava se u cijelom svijetu 19. novembra, a kako bi se naglasila uloga i doprinos žena u poslovnom svijetu, te potaknulo žensko poduzetništvo. Ovaj dan slavi postignuća žena poduzetnica, potiče na osnaživanje žena u poduzetništvu, te ističe kako različite perspektive i iskustva doprinose inovacijama i održivom ekonomskom rastu.

finramasteradmin

UNIVERZITET FINRA TUZLA NA OKRUGLOM STOLU U BEOGRADU

Povodom Međunarodnog dana prevencije prevara u Beogradu dana 15.11.2023. održan je okrugli sto „Stanje i perspektive forenzičkog računovodstva u regionu“, u organizaciji Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora iz Beograda gdje je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla doc.dr.sc. Edin Glogić učestvovao kao moderator.