Kategorija: Nekategorisano

Kategorija: Nekategorisano

ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA NAPREDNI FINANSIJSKI MENADŽMENT
26. Juna 2022. Nekategorisano FINra

U toku su završni ispiti koji se realizuju u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra. Danas je održan završni ispit iz predmeta Napredni finansijski menadžment  kod predmetnog nastavnika  prof.dr.sc.Željke Ričke, profesor FINra, za

Detalji
ODRŽAN ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO  
26. Juna 2022. Nekategorisano FINra

Studenti III godine studijskog programa “FInansije i računovodstvo” danas su pristupili završnom ispitu iz predmeta Budžetsko računovodstvo  kod predmetnog nastavnika  doc.dr.sc. Spasenije Mirković, profesorica na FINra. Budžetsko računovodstvo  predstavlja naučni metod

Detalji
ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA INTERNA REVIZIJA
25. Juna 2022. Nekategorisano FINra

Studenti IV godine studijskog programa “Finansije i računovodstvo“  danas su pristupili završnom ispitu iz predmeta Interna revizija   kod predmetnog nastavnika  doc. dr. sc. Edina Glogića, profesora na FINra. Predmet Interna revizija

Detalji
U TOKU ZAVRŠNI ISPITI ZA STUDENTE I I II GODINE STUDIJSKOG PROGRAMA RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
25. Juna 2022. Nekategorisano FINra

U ljetnom semestru akademske 2021/22. godine, studenti su imali priliku da prošire i osavremene svoja znanja i vještine. Studenti I godine studijskog programa “Računarstvo i informatika“  danas su pristupili završnom

Detalji
ODRŽAN ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA POREZNI SISTEMI U BIH I EU
25. Juna 2022. Nekategorisano FINra

U toku su završni ispiti koji se realizuju u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra Studenti studijskog programa “Finansije i računovodstvo“  danas su pristupili završnom ispitu iz predmeta Porezni sistemi u BiH i

Detalji
ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA RAČUNARSKE MREŽE I MREŽNE USLUGE
23. Juna 2022. Nekategorisano FINra

Studenti I godine studijskog programa “Računarstvo i informatika“  danas su pristupili završnom ispitu iz predmeta Računarske mreže i mrežne usluge kod predmetnog nastavnika  dr.sc. Zlatana Begića, profesora na FINra. Tokom studija

Detalji
ODRŽAN ZAVRŠNI ISPIT ZA STUDENTE III GODINE
23. Juna 2022. Nekategorisano FINra

Ljetni semestar akademske 2022/23. godine završen je 12.06.2022. godine.  U toku su završni ispiti koji se realizuju u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra Studenti III godine studijskog programa “Finansije i računovodstvo“

Detalji
ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
29. Aprila 2022. Nekategorisano FINra

Dana 28. aprila 2022. godine, održane su javne odbrane završnih radova kandidata Maide Šehić, Samira Džambića i Jasmina Zahirovića. Kandidati su uspješno odbranili svoje radove, sa najvišom ocjenom. Naziv teme

Detalji
PROGRAM STIPENDIRANJA NA EVROPSKOM POSLOVNOM UNIVERZITETU U LUKSEMBURGU – EBU
18. Aprila 2022. Nekategorisano FINra

Evropski poslovni univerzitet u Luksemburgu – EBU i ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) je program stipendiranja za online poslovne programe namijenjen za 100 državljana Bosne i

Detalji
Poziv za sudjelovanjem na 3. međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnnog turizma RRT 2022
18. Aprila 2022. Nekategorisano FINra

Visokoškolska ustanova FINra poziva sve zainteresovane studente da sudjeluju na 3. međunarodnoj znanstvenostručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma RRT 2022 koja će se održati 24. i 25. 11. 2022. godine

Detalji

mainmpo