DIPLOMIRANI STUDENTI FINra TRAŽENI NA TRŽIŠTU RADA

DIPLOMIRANI STUDENTI FINra TRAŽENI NA TRŽIŠTU RADA
30. Decembra 2021. Komentari isključeni za DIPLOMIRANI STUDENTI FINra TRAŽENI NA TRŽIŠTU RADA Aktuelnosti,Novosti FINra

Visokoškolska ustanova FINra u Tuzli osnovana je jula 2016. godine. FINra je prepoznata kao visokoškolska ustanova koja je unijela novi kvalitet u visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini i regionu. Do sada je na FINra upisano šest generacija studenata sa više od 400 studenata na studijskom programu „Finansije i računovodstvo“ i druga generacija studenata na studijskom programu ”Računarstvo i informatika”. FINra realizuje kombinovani model nastave in-class online zahvaljujući IT opremi u koju je uloženo više od 100 hiljada KM. Na ovaj način je omogućeno da na FINra studiraju studenti iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i regiona, kao i studentiiz Saudijske Arabije, Austrije, Njemačke, Švedske, Belgije, Amerike.

Jedinstven spoj teorije i prakse je ključna karakteristika Nastavnog plana i programa na FINra, gdje kroz savremeno i inovativno obrazovanje studenti stiču znanja i vještine prepoznatljive i tražene na tržištu rada. Silabusi predmeta u potpunosti su usklađeni sa silabusima predmeta predviđenim Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini, i to za zvanja certificirani računovođa i ovlašteni revizor.

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli, 30.11.2021. godine, promovisana je druga generacija diplomiranih studenata. Akademske diplome je dobila prva grupa od 28 studenata iz generacije 2017-2021. godina.

U protekle četiri godine usvojili su znanja i vještine koje su prepoznate na tržištu rada od strane poslodavaca. Svih 28 diplomiranih studenata je zaposleno ili je u procesu sklapanja ugovora o zaposlenju. Ako tome dodamo i diplomirane studente prve generacije, njih 45 kojima su dodijeljene diplome 28.4.2021. godine, koji su također svi zaposleni, onda možemo konstatovati da je ukupno 73 studenta FINra se zaposlilo prije diplomiranja ili odmah nakon sticanja diplome. FINra na takav način ispunjava svoj osnovni zadatak da svoje studente neće slati na Biro za zapošljavanje već na posao kod poznatog poslodavca.

Dodjelom diploma saradnja sa diplomiranim studentima ne prestaje i nastavljena je kroz Alumni asocijaciju FINra.

FINra je 28.04.2021. godine dobila institucionalnu akreditaciju i nalazi se na listi akreditovanih visokoškolskih ustanova Bosne i Hercegovine. Akademske diplome koje su uručene diplomiranim studentima su međunarodno priznate. Naime, naša diplomirana studentica Azra Džonbić, koja živi i radi u Zagrebu, je nostrificirala diplomu FINra u Republici Hrvatskoj.

S obzirom da Visokoškolska ustanova FINra kontinuirano radi na razvoju i unapređenju računovodstvene profesije u BiH, veliki doprinos tom razvoju upravo je dala i ova generacija diplomiranih studenata koji idu ka sticanju savremenih i aktuelnih znanja i vještina iz računovodstva, finansija i revizije.

Suočeni sa činjenicom da veliki broj mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, Visokoškolska ustanova FINra stalno radi na podizanju kvaliteta nastave, nastavnog procesa i uslova studiranja. Više od 60 profesora, predavača, asistenata i stručnjaka iz prakse je angažovano u nastavnom procesu, koji su predani i posvećeni u prenosu znanja i vještina na studente.

Visokoškolska ustanova FINra vrijedno radi na ostvarenju svojih zacrtanih ciljeva, posebno kada je u pitanju potpisivanje sporazuma sa uspješnim preduzećima na TK. Dosadašnji potpisani sporazumi nose sa sobom višestruku korist. Sa jedne strane imamo visokoškolsko obrazovanje i cjeloživotno učenje, a sa druge strane imamo uspješna preduzeća koja predstavljaju najbolju poslovnu praksu. Realizacijom ovog projekta stvaramo uslove za sticanje praktičnih znanja i vještina prepoznatljivih na tržištu rada, te kreiramo takav ambijent sa poslovnim partnerima koji će omogućiti ostanak mladih i stručnih kadrova u Bosni i Hercegovini.

Visokoškolska ustanova FINra sa potpisanih dosadašnjih preko 160 sporazuma pravi značajan korak ka ispunjenju svoje vizije, čime se diferencira u regionu kao vodeća visokoškolska ustanova iz oblasti finansija i računovodstva, čiji će studenti svojim znanjem, vještinama, sposobnostima, entuzijazmom i zalaganjem biti primjer drugim mladim ljudima, poželjni zaposlenici i nosioci ekonomskog oporavka i razvoja Bosne i Hercegovine.

Visokoškolska ustanova FINra je pokrenula realizaciju jedinstvenog koncepta povezivanja visokog obrazovanja sa realnim sektorom, odnosno privredom. S obzirom na interes za upisom na ovu visokoškolsku ustanovu, FINra će potpisati sporazume o poslovnom povezivanju sa uspješnim preduzećima na područjima odakle budu dolazili studenti, jer je cilj da se praksa i zaposlenje obezbjede u onim mjestima odakle dolaze studenti.

Ovaj koncept povezivanja omogućava i sagledavanje stvarnih potreba poslovne prakse i tržišta rada za visokoobrazovanim kadrovima finansijsko-računovodstvene struke, te potrebnog znanja i stručne kompentencije za poslove finansija i računovodstva u tim preduzećima.

Preduzeća će imati mogućnost profiliranja kadrova po svojoj mjeri, a po završetku praktične obuke i završetku fakulteta, imat će osposobljene stručnjake za finansijsko-računovodstvene poslove, kao „gotov proizvod“, spreman za rad u tom preduzeću. Ovim su na dobitku i student i poslodavac, student dobiva posao, a poslodavac stručno kompetentnu osobu.

Sporazumom se realizuje jedan sasvim novi koncept sprovođenja stručne prakse, po posebnom programu, i uz nadzor mentora. Za mentora je predviđen certificirani računovođa, ovlašteni revozor ili neka druga stručna osoba, koja je zaposlena u preduzeću i koja radi na finansijko-računovodstvenim poslovima.  Studentima FINra ovim je omogućemo da praksu obavljaju u poznatim i uspješnim kompanijama u i van Tuzlanskog kantona, ostvare mogućnost stipendiranja, te po završetku studija, u skladu iskazanim potrebama i  mogućnostima dobiju i zaposlenje u tim preduzećima sa kojima FINra i FINconsult zaključe sporazum.

Unapređuje se nastavni proces Visokoškolske ustanova FINra, kroz stvaranje uslova za sprovođenje stručne prakse studenata u cilju njihovog realnog uključivanja u poslovnu praksu, unapređenja postojećih nastavnih programa, kao i provjere i potvrđivanja teorijskih i  praktičnih znanja stečenih tokom studiranja.

Visokoškolska ustanova FINra Tuzla,  projektom praksa – stipendije – zaposlenje ispunjava jedan od ključnih ciljeva, da svoje studente po završetku studija ne šalje na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca ili da ih podrži u pokretanju vlastitog biznisa, kroz otvaranje računovodstvenog servisa ili savjetodavne agencije.

About The Author

mainmpo