FINra NA SEMINARU “UNAPRJEĐENJE STATISTIKA OBRAZOVANJA” NA PEDAGOŠKOM ZAVODU U TUZLI

FINra NA SEMINARU “UNAPRJEĐENJE STATISTIKA OBRAZOVANJA” NA PEDAGOŠKOM ZAVODU U TUZLI
6. Februara 2021. Komentari isključeni za FINra NA SEMINARU “UNAPRJEĐENJE STATISTIKA OBRAZOVANJA” NA PEDAGOŠKOM ZAVODU U TUZLI Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 4. februara (četvrtak), Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra učestvovala je na seminaru “Unapređenje statistika obrazovanja”,  koji je organizovan od strane statističkih institucija i ministarstava nadležnih za obrazovanje. Seminar je održan u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona sa početkom u 10:00 sati. Cilj seminara je unapređenje kvaliteta, dostupnosti i pravovremenosti podataka u oblasti visokog obrazovanje u odnosu na domaće i međunarodne potrebe.

Učesnike seminara su činili predstavnici Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS, uz tehničku podršku UNESCO kancelarije u Sarajevu, zatim članovi Univerziteta u Tuzli, Pedagoškog Zavoda u Tuzli i dekan Evropskog univerziteta Kallos. Predstavnike Visoke škole FINra činile su: mr.sc. Emina Mešić, sekretar i šef studentske službe; mr.sc. Irma Ibrišimović, voditelj nastave i mr.sc. Aldijana Omerović, predstavnik informacijsko komunikacijskih tehnologija.

Predstavnici FINra su imali priliku upoznati se sa važnošću statističkih podataka u oblasti visokog obrazovanja, sa ciljem pružanja informacija o upisanim studentima na sve nivoe visokog obrazovanja, diplomiranim studentima, kao i informacija o nastavnicima i saradnicima zaposlenim na FINra. Učestvovanje na seminaru će omogućiti FINra unapređenje kavaliteta, dostupnosti i pravovremenosti podataka u oblasti visokog obrazovanja.

Razvoj statističkog sistema je složen proces koji zahtijeva kontinuiran dijalog, sa korisnicima statističkih podataka, izvještajnim jedinicama i drugim nosiocima aktivnosti zvanične statistike, uz stalno praćenje i primjenu međunarodnih standarda. Iz tog razloga na seminaru za revidiranje statističkih obrazaca u oblasti visokog obrazovanja su se razmatrala i pitanja koja su zastupljena u statističkim obrascima te su predstavnici FINra predstavili svoje ideje za unapređenje cjelokupnog procesa obrade i prikupljanja statističkih podataka u cilju pružanja pouzdanih, kvalitetnih, razumljivih, pravovremenih i međunarodno uporedivih statističkih podataka u oblasti visokog obrazovanja.

FINra je od strane organizatora prepoznata kao profesionalna Visokoškolska ustanova koja svake godine odgovorno pristupa zadatku prikupljanja statističkih podataka i na taj način doprinosi kvaliteti i unaprjeđenju statistike obrazovanja.

Oznake
About The Author

mainmpo