Dana 27.04.2023. godine sa početkom u 10:00h na Visokoškolskoj ustanovi FINra studenti I, II, III i IV godine studija imat će priliku da slušaju predavanje gostujućeg profesora dr.sc. Adnana Rovčanina, redovnog profesora sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesor na predmetu Poslovne finansije i Finansijski menadžment. 

Teme predavanja su: 

1. Poslovne finansije – mjesto i uloga poslovnih finansija u savremenom poslovanju 

2. Finansijski menadžment – ključne odluke finansijskog menadžmenta 

3. Primijenjeni finansijski menadžment – budžetiranje kapitala i rizik ulaganja 

4. Vlastiti, tuđi i specifični izvori finansiranja. 

Zahvaljujući predavanjima studenti će obogatiti i proširiti svoja znanja iz oblasti finansija, a naročito iz predmeta: Osnove poslovnih finansija, Uvod u finansijski menadžment, Primjena finansijskog menadžmenta i Investicijski menadžment. 

Pozivamo sve studente I, II , III i IV godine, kao i sve profesore, predavače, asistente i saradnike na Visokoškolskoj ustanovi FINra da prisustvuju predavanjima.