JAVNI KONKURS Za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2018/19. godini, za uže naučne oblasti odnosno predmete

JAVNI KONKURS Za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2018/19. godini, za uže naučne oblasti odnosno predmete
25. Jula 2018. Komentari isključeni za JAVNI KONKURS Za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2018/19. godini, za uže naučne oblasti odnosno predmete Aktuelnosti FINra

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 106. Statuta Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Odluke Senata broj: 2-22/18 od 07.07.2018.godine, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje:

JAVNI KONKURS

Za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2018/19. godini,

 za uže naučne oblasti odnosno predmete

 

Za užu naučnu oblast „Finansije i računovodstvo“

  • Sva nastavna zvanja

Za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija i menadžment“

  • Sva nastavna zvanja

Za užu naučnu oblast „Kvanititativna ekonomija i informatika“

  • Sva nastavna zvanja

Za nastavni predmet Poslovno pravo

  • Sva nastavna zvanja

Za nastavne predmete Engleskog jezika

  • Predavač
  • Asistent

Uslovi za izbor u nastavna zvanja na Visokoj školi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju TK ( Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17) koji glasi:

„Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi su:

  1. a) profesor visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;
  2. b) predavač visoke škole: završen stepen drugog ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;
  3. c) asistent: završen stepen prvog ciklusa i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Na visokoj školi nastavu mogu izvoditi i lica koja imaju zvanja redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta birana na univerzitetima.“

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i CV, te izjavu o namjeri da budu angažovani na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla – u izjavi naznačiti dostupnost za oblik angažmana: radni odnos ili honorarni angažman. Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu i rješenje nadležnog organa o priznavanju inostrane kvalifikacije. Kandidati koji imaju izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika na univerzitetu trebaju dostaviti ovjerenu kopiju odluke o izboru, te nisu dužni dostavljati dokaze u smislu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju TK (Sl. Novine TK br 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17).

 

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom na adresu:

Visoka škola za finansije i računovostvo FINra Tuzla,

Mitra Trifunovića Uče br 9.

75000 Tuzla,

sa naznakom „ Prijava na konkurs za izbor u nastavna zvanja“

Konkurs ostaje otvoren do 25.08.2018. godine.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

About The Author

mainmpo