NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM

NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM
10. Februara 2021. Komentari isključeni za NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM Aktuelnosti,Novosti FINra

Studenti prve godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 10. februara 2021. godine  ispit iz Ekonomike preduzeća sa mikroekonomijom kod predmetnog nastavnika dr. sc. Muzafera Brigića, profesora na FINra.

Studenti su ispitu pristupili u velikom broju, što potvrđuje njihov entuzijazam i pripremljenost, kao i kvalitet izvođenja nastave na FINra.

Predmet Ekonomika preduzeća sa osnovama mikroekonomije je  fundamentalna mikroekonomska naučna i nastavna disciplina. Nakon savladavanja materije koja se odnosi na ekonomiku preduzeća, studenti su  upoznati  sa osnovnim principima funkcionisanja mikroekonomije, zakonitosti koje vladaju u njoj, kao i faktorima koji utiču na njenu dinamiku, s ciljem da se uspješno uključe u poslovnu praksu, odnosno konkretnu ekonomsku stvarnost bilo koje organizacije.

Nastavni Plan i program Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra spaja teoriju i praksu.

FINra je svojim studentima  omogućila spoj teorije i prakse kroz primijenjena znanja iz predmeta Ekonomika preduzeća.

FINra je potpisala više od 100 sporazuma sa uspješnim kompanijama iz regiona, te tokom studija omogućava praksu  u privatnim i javnim kompanijama i institucijama.

Oznake
About The Author

mainmpo