NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ STRATEŠKOG MENADŽMENTA

NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ STRATEŠKOG MENADŽMENTA
9. Februara 2021. Komentari isključeni za NA FINra ODRŽAN ISPIT IZ STRATEŠKOG MENADŽMENTA Aktuelnosti,Novosti FINra

Studenti IV godine Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra polagali su 9. februara 2021. godine završni ispit iz  Strateškog menadžmenta kod predmetnog nastavnika, emeritusa prof. dr. sc. Adila Kurtića,  profesora na FINra.

Emeritus prof. dr. Adil Kurtić je profesor sa dugogodišnjim profesorskim iskustvom stečenim na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na Visokoj školi FINra pored predmeta Strateški menadžment predaje predmete Osnove menadžmenta i Organizaciono ponašanje na I godini i Plan i analiza na II godini studija FINra.

Biografija emeritusa prof. dr. Adila Kurtića : https://finra.edu.ba/nastavnici/

Studenti su pristupili ispitu u velikom broju, raspoređeni po grupama. Veliki odaziv studenata pokazuje njihovu angažovanost i pripremljenost, te  visok kvalitet izvođenja nastave na FINra.

Cilj izučavanja predmeta Strateški menadžment je razvoj znanja i vještina za razumijevanje teorijskog koncepta, razumijevanja i primjene strateškog menadžmenta. Studenti će  biti osposobljeni da znaju utvrditi faze procesa, pojmove i modele strateškog menadžmenta, te klasificirati elemente i metode organizacije preduzeća.

FINra će osposobiti  studente da znaju procijeniti strukturu industrije i procijeniti konkurentski položaj poduzeća u industriji, valorizirati resurse preduzeća i njihovu povezanost sa strategijom preduzeća, utvrditi faze procesa strateškog menadžmenta odnosno formulaciju, implementaciju i kontrolu, razlikovati tipove korporacijske, poslovne i strategije društvene odgovornosti.

Silabus predmeta Strateški menadžment u potpunosti je usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, i to za zvanje ovlašteni revizor.

Visoka škola FINra je uskladila svoj Nastavni plan i program za sticanje  zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, i to certificirani računovođa i ovlašteni revizor.

Oznake
About The Author

mainmpo