NA FINRA ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE DR. AMIRA KARALIĆA

NA FINRA ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE DR. AMIRA KARALIĆA
8. Juna 2022. Komentari isključeni za NA FINRA ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE DR. AMIRA KARALIĆA Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli, 08. juna 2022. godine (srijeda), promovisana je knjiga autora dr. Amira Karalića, pod nazivom ”Trgovanje vrijednosnim papirima”, čiji je izdavač Visokoškolska ustanova FINra.

Dobrodošlicu na promociju knjige prisutnim gostima i studentima zaželio je profesor dr.sc. Ismet Kalić, direktor FINra, koji je istakao da se ovom knjigom povećava opus knjiga i udžbenika u izdanju Visokoškolske ustanove FINra, te da je ovo peta po redu knjiga čiji je izdavač FINra. Promocija knjige je održana pod pokroviteljstvom BH Telecoma.

”Ova knjiga je od višestruke koristi kako za studente prvog, drugog i trećeg ciklusa tako i za finansijske menadžere, bankare, revizore, vlasnike kompanija koje trguju vrijednosnim papirima. Knjiga će imati uticaj na afirmaciju i razvoj tržišta kapitala, odnosno tržišta vrijednosnih papira u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da je tržište vrijednosnih papira u BiH nerazvijeno, znanja i vještine trgovanja vrijednosnim papirima prikazane u ovoj knjizi će doprinijeti jačanju i obogaćivanju tržišnih instrumenata. Također, ova knjiga će olakšati prenos i usvajanje znanja studenata koji izučavaju predmete iz oblasti finansija na akademskom studijskom programu Finansije i računovodstvo.”, riječi su profesora Ismeta Kalića.

Knjiga “Trgovanje vrijednosnim papirima” je rezultat dugogodišnjeg rada i proučavanja prirode i načina funkcionisanja tržišta obveznica, dionica i derivata. U knjizi se razmatraju i vrijednosni papiri koji se vezani za islamski način poslovanja (sukuk) koji dobijaju sve više na važnosti kako u islamskim zemljama tako i na razvijenim zapadnim tržištima.

”Način na koji je knjiga priređena, sadržajno i stilski, svjedoči o velikom uloženom naporu da ovu materiju izložim pregledno i razumsljivo. Knjiga ”Trgovina vrijednosnim papirima” namjenjena je studentima ekonomskih fakulteta i srodnih visokoškolskih ustanova gdje se izučavaju pitanja fuinansijskih tržišta, instrumenata i institucija. Također, korisna je menadžerima finansijskih institucija, portfolio menadžerima kao i finansijskim menadžerima u korporativnom i javnom sektoru. U knjizi se razmatraju i vrijednosni papiri koji su vezani za islamski način poslovanja. Ovi vrijednosni papiri pod nazivom sukuk dobivaju sve više na važnosti kako u islamskim zemljama tako i na razvijenim zapadnim tržištima.”, istakao je autor knjige, doc.dr. Amir Karalić.

Promotor knjige, prof.dr.sc. Željko Rička, profesor na FINra, je istakao da djelo koje je danas promovsano na Visokoškolskoj ustanovi FINra predstavlja kapitalni primjerak, knjigu koja na jednom mjestu objedinjuje znanja o obveznicama, državnim vrijednosnim papirima, korporativnim instrumentima duga, dionicama, tržištu derivata, opcijama, a posebnu vrijednost ovom djelu daje i poglavlje u kojem je obrađeno tržište sukuk obveznica.

Sa ovom knjigom, FINra je ukupno izdala pet knjiga. Izdate su dvije knjige koje se odnose na studijski program Finansije i računovodstvo, ”Upravljanje novčanim tokovima – strateški i operativni aspekt” i ”Obavljanje trgovine u skladu sa zakonom” i dvije knjige koje se odnose na studijski program Računarstvo i informatika, ”Numerička matematika” i ”Algoritmi i strukture podataka”.

Visokoškolska ustanova FINra ima za cilj da afirmira i razvija naučno-istraživački rad, te u skladu s tim da nastavnici kontinuirano rade na izradi knjiga i udžbenika iz baznih naučnih oblasti koje se izučavaju na FINra.

Visokoškolska ustanova FINra će i dalje raditi na unapređenju kvaliteta nastavnih procesa i pružanju podrške nastavnom osoblju FINra, što još jednom potvrđuje činjenicu da je kao takva jedinstvena u regionu.

About The Author

mainmpo