NA FINRA ODRŽANO PREDAVANJE GOSTUJUĆEG PROFESORA VINKA BELAKA

NA FINRA ODRŽANO PREDAVANJE GOSTUJUĆEG PROFESORA VINKA BELAKA
18. Decembra 2021. Komentari isključeni za NA FINRA ODRŽANO PREDAVANJE GOSTUJUĆEG PROFESORA VINKA BELAKA Aktuelnosti,Novosti FINra

Misija FINra je da obezbijedi savremeno i inovativno obrazovanje koje spaja teoriju i praksu. Da bi se to postiglo neophodna je otvorenost i saradnja kako na domaćem, tako i na međunarodnom polju visokog obrazovanja.

Studenti I, II, III i IV godine Visokoškolske ustanove FINra oba akademska studijska programa: „Finansije i računovodstvo“ i „Računarstvo i informatika“ danas su prisustvovali prigodnom predavanju profesora Belaka iz Zagreba, na teme: „Novo financijsko računovodstvo za 2022“ i ”Kriptovalute i forenzika u praksi”. Studentima koji su dislocirani omogućeno je praćenje predavanja uživo, putem Zoom platforme. Video materijal sa predavanja je  postavljen na E-nastavu i dostupan je studentima 24/7 tokom cijele akademske godine.

„Od svog osnivanja do danas FINra je izgradila mrežu međunarodne saradnje sa respektabilnim univerzitetima u regionu. Potpisani su sporazumi o saradnji sa Međunarodnim sveučilištem Libertas iz Zagreba, Sveučilištem iz Slavonskog Broda,Visokom školom za menadžment i informatiku iz Virovitice, EBSCO kompanijom, Fakultetom za projektni i inovacioni menadžment Beograd, Fakultet za ekonomijo in informatiku Novo Mesto i drugim prestižnim visokoškolskim ustanovama iz regiona. Nastavak saradnje s profesorom Belakom dodatni je kvalitet u Programu međunarodne saradnje FINra. Buduća saradnja će se odnositi i na angažman u redovnoj nastavi u narednom semestru iz predmeta Primjena upravljačkog računovodstva, kao i u naredne akademske godine iz predmeta Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare“, istakao je direktor Visokoškolske ustanove FINra prof.dr.sc. Ismet Kalić.

Profesor Belak je redovni profesor iz oblasti računovodstva i upravljanja, a mediji ga često opisuju kao znanstvenika koji dolazi iz prakse. Njegova bogata profesorska karijera počela je 1998. na Veleučilištu u Splitu, a od 2007. do 2019. godine profesor Belak radio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je 11 samostalnih knjiga (monografija) i veći broj praktičnih i znanstvenih radova te knjiga u koautorstvu. 

Zaista sam oduševljen napredovanjem Visokoškolske ustanove FINra kao i dosadašnjim postignutim rezultatima ove ustanove, što potvrđuje institucionalna akreditacija. Radujem se nastavku naše buduće suradnje“, istakao je profesor Belak.

FINra je sticanjem institucionalne akreditacije ispunila osnovni uvjet za uključivanje u projekte Erasmus+, prvenstveno kroz mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Na taj način, Visokoškolska ustanova FINra pruža priliku studentima i nastavnom osoblju da učestvuju na međunarodnim stručnim i naučnim projektima, izdavanju publikacija, konferencijama, seminarima i radionicama.

About The Author

mainmpo