NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
19. Novembra 2022. Komentari isključeni za NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra Nekategorisano FINra

Dana 19. novembra 2022. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Melisa Buljić, Amir Hatić, Naida Mujkić, Fatima Kurdić, Elma Aljić, Jasmina Mešić i Nermin Joldić.

Kandidatkinja Melisa Buljić  iz Gračanice, odbranila je rad na temu Primjena etičkih načela interne revizije na primjeru preduzeća. U teorijskom dijelu rada obrađen je pojam revizorske etike sa posebnim osvrtom na poslovnu etiku i njen historijski razvoj, Obrađen je etički kodeks za interne revizore i njegova primjena u BiH. U aplikativnom dijelu rada je obrađen praktičan primjer korištenja etičkog kodeksa za interne revizore na primjeru preduzeća BH Telecom.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik,
 2. Dr.sc. Željko Rička, redovni profesor – mentor,
 3. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – član.

Kandidat Amir Hatić iz Tuzle, odbranio je rad na temu ”Uticaj elektronskog bankarstva na unapređenje performansi poslovanja“. U svom teorijskom dijelu rada je definisao pojam i razvoj elektronskog bankarstva, zatim su navedene odlike modernog bankarstva. Analizirane su i vrste i kvaliteta usluga elektronskog bankarstva kao i sam uticaj elektronskog bankarstva na kvalitet usluga. U aplikativnom dijelu prezentirao je elektronsko bankarstvo na primjeru ProCredit Bank.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik,
 2. Dr.sc. Zijad Lugavić, docent – mentor,
 3. Mr.sc. Irma Ibrišimović, predavač – član.

Kandidatkinja Naida Mujkić iz Tuzle, odbranila je rad na temu ”Razvoj tržišta kapitala i tržišta novca u funkciji jačanja finansijskog sistema u BiH“. U teorijskom dijelu obrađen je finansijski sistem u BiH, njegove osnovne karakteristike i struktura. Nadalje, analizirano je tržište kapitala, tržište novca i devizno tržište u BiH.  U aplikativnom dijelu obrađeno je trgovanje na berzama u BiH i izvršena je usporedba berzanskog trgovanja sa zemljama okruženja.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik,
 2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor,
 3. Dr.sc. Zijad Lugavić, docent – član.

Kandidatkinja Fatima Kurdić iz Tešnja, odbranila je rad na temu ”Uticaj finansijske krize izazvane COVID- 19 na finansijsku stabilnost i finansijski položaj preduzeća“. U teorijskom dijelu obrađen je uticaj COVID -19 na poslovanje sa fokusom na poslovanje preduzeća, obrtnika i poduzetnika kao i mjere od strane države za ublažavanje posljedica COVID -19 na poslovanje. Na kraju, obrađen je uticaj COVID- 19 i inflacije na ključne pokazatelje poslovanja. U aplikativnom dijelu obrađen je uticaj pandemije COVID 19 i inflacije na pojedine djelatnosti.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik,
 2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor,
 3. Mr.sc. Irma Ibrišimović, predavač – član.

Kandidatkinja Elma Aljić  iz Tešnja, odbranila je rad na temu Upravljanje obrtnim kapitalom u cilju uspostave i održavanja likvidnosti preduzeća. U teorijskom dijelu rada pojmovno je definisan bruto i neto obrtni kapital i njihove komponente. Obrađeno je upravljanje obrtnim kapitalom, sa osvrtom na upravljanje zalihama, potraživanjima od kupaca kao i novčanim tokovima, s ciljem održanja likvidnosti. U aplikativnom dijelu rada je obrađeno upravljanje obrtnim kapitalom pomoću analitičkog instrumentarija – praktičan primjer na preduzeću „X“.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik,
 2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor,
 3. Mr.sc. Irma Ibrišimović, predavač – član.

Kandidat Nermin Joldić iz Tešnja, odbranio je rad na temu „Upravljanje potraživanjima od kupaca u cilju očuvanja likvidnosti“. U svom teorijskom dijelu rada je definisao upravljanje potraživanjima od kupaca i njegove vrste, te računovodstveno praćenje potraživanja od kupaca. U aplikativnom dijelu rada analizirana je naplata potraživanja od kupaca, upravljanje potraživanjima od kupaca na primjeru preduzeća ZONE d.o.o. Tešanj, sa posebnim osvrtom na analizu pokazatelja likvidnosti preduzeća ZONE d.o.o.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik,
 2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor,
 3. Dr.sc. Zijad Lugavić, docent – član.

Kandidatkinja Jasmina Mešić iz Tešnja, odbranila je rad na temu Upravljanje zalihama i obavezama prema dobavljačima s ciljem minimiziranja troškova”. U teorijskom dijelu rada definisan je pojam i vrste zaliha. Dalje, obrađeno je finansijsko knjigovodstvo zaliha sa posebnim osvrtom na knjigovodstvene dokumente vezane za zalihe. Obrađene su i metode obračuna utroška zaliha sa fokusom na metodu specifične identifikacije, FIFO, LIFO i metodu prosječnog ponderisanog troška. U aplikativnom dijelu rada je prikazan praktičan primjer upravljanja zalihama i obavezama prema dobavljačima u preduzeću DENI d.o.o.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

 1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik,
 2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor,
 3. Mr.sc. Irma Ibrišimović, predavač – član.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, teme su vrlo aktuelne, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru.

Na kraju im je zaželio sreću i uspjeh u daljnjem radu i karijeri i naglasio da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje i zajedničke projekte.

Studenti koji su danas diplomirali su imali riječi hvale za visokoškolsku ustanovu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra.

About The Author

mainmpo