NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
15. Aprila 2022. Komentari isključeni za NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra, dana 15. aprila 2022. godine, održane su javne odbrane završnih radova. Kandidati Jasmin Đukić i Mirza Jusufović su uspješno odbranili svoje radove i pokazali su visok nivo stečenih znanja i vještina tokom studiranja na FINra.

Naziv teme završnog rada kandidata Jasmina Đukića ,,Računovodstveno praćenje rashoda na primjeru korisnika XY”., pod mentorstvom prof. dr. sc. Spasenije Mirković, kvalitetnog je i bogatog sadržaja. Kandidat Jasmin Đukić iz Tuzle, u svom završnom radu prikazao je osnove budžetskog računovodstva sa fokusom na rashode. U aplikativnom dijelu rada na primjeru budžetskog korisnika prikazao je historiju rashoda, knjiženje i izvještavanje o nastalim rashodima.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata Jasmina Đukića, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor na FINra, predsjednik,
  2. Dr.sc. Spasenija Mirković, profesor na FINra, član – mentor,
  3. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor na FINra, član.

Završni rad kandidata iz Tuzle, Mirze Jusufovića ,,Ocjena boniteta na osnovu analize finansijskog položaja preduzeća”., pod mentorstvom prof. dr. sc. Ismeta Kalića, urađen je na akademskom nivou. U završnom radu kandidat je objasnio pojam, vrste i metode finansijske analize. U aplikativnom dijelu završnog rada, na primjeru finansijskih izvještaja preduzeća ”Sikosan“ d.o.o. Tuzla izvršena je racio analiza, uz obrazloženje dobijenih rezultata.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata Mirze Jusufovića, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor na FINra, predsjednik,
  2. Dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor na FINra, član – mentor,
  3. Dr. sc. Spasenija Mirković, profesor na FINra, član.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, predsjednik Komisije, pohvalio je završni rad svih kandidata, njihovu izradu i izlaganje, navodeći da su studenti prezentovali rad na akademskom nivou, iznijeli sve ključne probleme u vezi tematike na kojoj su radili.

Kandidati Jasmin Đukić i Mirza Jusufović imaju dugogodišnje iskustvo u praksi, te kako bi unaprijedili i proširili svoja znanja, odlučili su upisati FINra, studijski program ”Finansije i računovodstvo”, smjer ”Računovodstvo, porezi i revizija”.

Kandidat Jasmin Đukić zaposlen je kao računovođa Muzeja Istočne Bosne u Tuzli.

”Mogu reći da je FINra najbolji fakultet za obrazovanje kadrova za finansijsko računovodstvenu profesiju, te da je to jedan od razloga zbog kojeg sam se upisao na ovu visokoškolsku ustanovu”, izjavio je kandidat Jasmin.

”Stručne kompetencije koje sam stekao na FINra, pozitivno su se odrazile na vođenje vlastitog računovodstvenog servisa ”Pro konto d.o.o.”. Istovremeno, znanja i vještine koje sam usvojio na ovoj visokoškolskoj ustanovi, pomogle su mi da unaprijedim svoje poslovanje. Pohvalio bih posvećenost profesora, predavača, asistenata i osoblja FINra prema svim studentima.”, izjavio je kandidat Jusufović.

Činom odbrane završnog rada na FINra, studenti su stekli zvanje Bachelor finansija i računovodstva i diplomu sa ostvarenih 240 ECTS kredita.

About The Author

mainmpo