Nastavni plan i program

Nastavni plan i program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

RASPORED NASTAVNIH PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

PRVA GODINA

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.FR-OE-O-TMOsnove ekonomijeI4 (3+1)5
2.FR-PM-O-AOPoslovna matematikaI6 (3+3)7
3.FR-OR-O-TMOsnove računovodstvaI7 (3+4)8
4.FR-EPM-O-TMEkonomika preduzeća sa mikroekonomijomI5 (3+2)6
5.FR-EJ-O-AOEngleski jezik II3 (1+2)4
6.FR-OP-O-TMOrganizaciono ponašanjeII4 (3+1)5
7.FR-OPF-O-TMOsnove poslovnih finansijaII7 (4+3)8
8.FR-PI-O-SAPoslovna informatikaII6 (3+3)7
9.FR-PO1-O-SAPraktično osposobljavanje III4 (0+4)5
10.FR-II-IPIzborni predmetII4 (3+1)5
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

DRUGA GODINA

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.FR-UFR-O-TMUvod u finansijsko računovodstvoIII7 (4+3)8
2.FR-PS-O-NSPoslovna statistikaIII6 (3+3)7
3.FR-OM-O-NSOsnove menadžmentaIII4 (3+1)5
4.FR-PEJ-O-AOPoslovni engleski jezikIII4 (2+2)5
5.FR-III-IPIzborni predmetIII4 (3+1) ili (1+3)5
6.FR-UFM-O-NSUvod u finansijski menadžmentIV7 (4+3)8
7.FR-PP-O-SAPoslovno pravoIV4 (3+1)5
8.FR-PAP-O-NSPlaniranje i analiza poslovanjaIV6 (3+3)7
9.FR-PO2-O-SAPraktično osposobljavanje IIIV4 (0+4)5
10.FR-IV-IPIzborni predmetIV4 (3+1) ili (1+3)5
Ukupno časova aktivne nastave  50*15=7505060

TREĆA GODINA – Usmjerenje Računovodstvo porezi i revizija

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.RPR-PFM-O-SAPrimjena finansijskog menadžmentaV  7 (4+3)8
2.RPR-MTPO-O-SAMetode i tehnike u poslovnom odlučivanjuV6 (3+3)7
3.RPR-PITRR-O-SAPrimjena IT u računovodstvu i revizijiV4 (2+2)6
4.RPR-NPEJ-O-AONapredni poslovni engleski jezikV4 (2+2)5
5.RPR-V-IPIzborni predmetV4 (2+2)4
6.RPR-PUR-O-SAPrimjena upravljačkog računovodstvaVI7 (4+3)8
7.RPR-PS-O-TMPorezni sistemi u BiH i EUVI6 (3+3)7
8.RPR-BR-O-TMBudžetsko računovodstvoVI5 (3+2)6
9.RPR-PO3-O-SAPraktično osposobljavanje IIIVI4 (0+4)5
10.RPR-VI-IPIzborni predmetVI3 (2+1)4
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje Računovodstvo porezi i revizija

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.RPR-NUR-O-NSNapredno upravljačko računovodstvoVII6 (3+3)7
2.RPR-FI-O-NSFinansijsko izvještavanjeVII5 (3+2)6
3.RPR-RSIK-O-NSRevizija i sistemi interne kontroleVII5 (3+2)6
4.RPR-SM-O-NSStrateški menadžmentVII4 (3+1)5
5.RPR-FRRP-O-TMForenzičko računovodstvo i računovodstvene prevareVII5 (3+2)6
6.RPR-NFM-O-NSNapredni finansijski menadžmentVIII5 (3+2)7
7.RPR-IN-O-NSInterna revizijaVIII6 (3+3)6
8.RPR-NFI-O-NSNapredno finansijsko izvještavanjeVIII6 (3+3)7
9.RPR-NR-O-NSNapredna revizijaVIII5 (3+2)6
10.RPR-IV-ZRZavršni radVIII3 (1+2)4
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

TREĆA GODINA – Usmjerenje Finansije, bankarstvo i osiguranje

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.FBO-PFM-O-SAPrimjena finansijskog menadžmentaV7 (4+3)8
2.FBO -MTPO-O-SAMetode i tehnike u poslovnom odlučivanjuV6 (3+3)7
3.FBO-PITRR-O-SAPrimjena IT u računovodstvu i revizijiV5 (2+3)6
4.FBO-NPEJ-O-AONapredni poslovni engleski jezikV4 (2+2)5
5.FBO-V-IPIzborni predmetV3 (2+1)4
6.FBO-FIT-O-NSFinansijske institucije i tržištaVI7 (4+3)8
7.FBO-BP-O-TMBankarsko poslovanjeVI6 (3+3)7
8.FBO-PS-O-TMPorezni sistemi u BiH i EUVI5 (3+2)6
9.FBO-PO3-O-SAPraktično osposobljavanje IIIVI4 (0+4)5
10.FBO-VI-IPIzborni predmetVI3 (2+1)4
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje Finansije, bankarstvo i osiguranje

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.FBO-NFM-O-NSNapredni finansijski menadžmentVII6 (3+3)7
2.FBO-FI-O-NSFinansijsko izvještavanjeVII5 (3+2)6
3.FBO-RSIK-O-NSRevizija i sistemi interne konroleVII5 (3+2)6
4.FBO-FDD-O-NSFinansijski due diligenceVII5 (3+2)6
5.FBO-SM-O-NSStrateški menadžmentVII4 (3+1)5
6.FBO-IM-O-NSInvesticijski menadžmentVIII6 (3+3)7
7.FBO-RMO-O-NSRizik menadžment i osiguranjeVIII6 (3+3)6
8.FBO-JF-O-SAJavne finansijeVIII5 (3+2)6
9.FBO-MPF-O-NSMeđunarodno poslovno finansiranjeVIII5 (3+2)6
10.FBO-IV-ZRZavršni radVIII3 (1+2)5
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

TREĆA GODINA – Usmjerenje: Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.ITFR-ASP-O-SAAlgoritmi i strukture podatakaV5 (2+3)6
2.ITFR-PITRR-O-SAPrimjena IT u računovodstvu i revizijiV5 (2+3)6
3.ITFR-MTPO-O-TMMetode i tehnike u poslovnom odlučivanjuV6 (3+3)7
4.ITFR-P-O-SAProgramiranjeV6 (3+3)7
5.FBO-V-IPIzborni predmetV3 (2+1)4
6.ITFR-BP-O-SABaze podataka i modeli poslovnih sistemaVI6 (3+3)7
7.ITFR-UICTT-O-TMUvod u ICT tehnologijeVI4 (2+2)5
8.ITFR-FI-O-SAPrimjena IT u finansijama i finansijsko izvještavanjeVI7 (3+4)8
9.ITFR-PAP-O-NSPlaniranje i analiza poslovanjaVI5 (3+2)6
10.FBO-VI-IPIzborni predmetVI3 (2+1)4
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje: Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.ITFR-SPO-O-NSDSS-Sistemi za podršku odlučivanjuVII5 (3+2)6
2.ITFR-PPIS-O-NSPoslovni procesi i informacijska sigurnostVII4 (2+2)5
3.ITFR-FDO-O-NSForenzika u digitalnom okruženjuVII5 (3+2)6
4.ITFR-WEBP-O-SAWEB programiranjeVII6 (3+3)7
5.ITFR-MIS-O-NSMenadžment informacioni sistemiVII5 (3+2)6
6.ITFR-OOP-O-SAObjektno-orijentirano programiranjeVIII6 (3+3)7
7.ITFR-RM-O-SARačunarske mrežeVIII4 (2+2)6
8.ITFR-POKK-O-NSPravni osnovi kompjuterskog kriminalitetaVIII5 (3+2)6
9.ITFR-RIS-O-NSRačunovodstveni informacioni sistemiVIII5 (2+3)6
10.ITFR-IV-ZRZavršni radVIII4 (1+3)5
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

PRVA GODINA

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-MA-OMatematikaI5 (2+3)6
2.RI-ASP-OAlgoritmi i strukture podatakaI5 (2+3)6
3.RI-OP-OOsnove programiranjaI6 (3+3)6
4.RI-OR-OOsnove računovodstvaI3 (2+1)6
5.RI-EJ-OEngleski jezik 1I3 (1+2)6
6.RI-NM-ONumerička matematikaII4 (2+2)6
7.RI-ICT-OUvod u informaciono-komunikacione tehnologijeII4 (2+2)6
8.RI- RMMU -ORačunarske mreže i mrežne uslugeII4 (2+2)6
9.RI-OOP-OObjektno-orijentisano programiranjeII5 (2+3)6
10.RI-OPF-OOsnove poslovnih finansijaII4 (2+2)6
Ukupno časova aktivne nastave   42*15=6304260

DRUGA GODINA

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-BPMPS-O-SABaze podataka i modeli poslovnih sistemaIII6 (3+3)7
2.RI-PNET-O-SAProgramiranje u .NET okoliniIII6 (2+4)7
3.RI-OWP-O-SAOsnove web programiranjaIII5 (3+2)6
4.RI-ST-O-NSStatistikaIII4 (2+2)5
5.RI-OM-I-NSOsnove menadžmentaIII4 (3+1)5
6.RI-OS-O-SAOperativni sistemiIV6 (3+3)7
7.RI-MP-O-SAMrežno programiranje IV 6 (3+3)7
8.RI-WPS-O-SAWeb programiranje na strani
poslužitelja
IV 5 (3+2)6
9.RI-SPJ-O-SASkriptni programski jezici IV 5 (2+2)5
10.RI-EMA-I-NSE-marketing IV 4 (3+1)5
Ukupno časova aktivne nastave   50*25=3752530

TREĆA  GODINA

(trogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-PMA-O-SAProgramiranje mobilnih aplikacija V 6 (3+3) 7
2.RI-DEPD-O-SADigitalizacija i e-prikaz dokumentaV5 (3+2)6
3. RI-MTO-O-TMMetode i tehnike u odlučivanju V5 (2+3)6
4.RI-SP-O-SAStručna praksaV5 (0+5)6
5.RI-CMS-I-SACMS sistemiV4 (3+1)5
6.RI-SIS-O-SA Sigurnost informacionih sistema VI5 (3+2)6
7.RI-ITSO-O-SA IT sistemi u oblaku VI5 (3+2)5
8.RI-MS-O-SA Multimedijski sistemi VI5 (3+2)6
9.RI-PIS-O-SAProjektiranje informacionih sistemaVI6 (3+3)7
10.RI-III-ZRZavršni radVI46
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

TREĆA  GODINA

(četvorogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-PMA-O-SAProgramiranje mobilnih aplikacijaV6 (3+3)7
2.RI-DEPD-O-SADigitalizacija i e-prikaz dokumentaV5 (3+2)6
3.RI-MTO-O-TMMetode i tehnike u odlučivanjuV5 (2+3)6
4.RI-SP-O-SAStručna praksaV5 (0+5)6
5.RI-CMS-I-SACMS sistemiV4 (3+1)5
6.RI-SIS-O-SASigurnost informacionih sistemaVI5 (3+2)6
7.RI-ITSO-O-SAIT sistemi u oblakuVI5 (3+2)6
8.RI-MS-O-SAMultimedijski sistemiVI5 (3+2)6
9.RI-PIS-O-SAProjektiranje informacionih sistemaVI6 (3+3)7
10.RI-PS-I-TMPorezni sistemi u BiH i EUVI 4 (2+2) 5
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

ČETVRTA  GODINA

(četvorogodišnji studijski program)

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSem.Broj časova (P + V)ECTS
1.RI-RIS-ORačunovodstveni informacioni sistemiVII5 (3+2)6
2.RI-MIS-OMenadžment informacioni sistemiVII5 (3+2)6
3.RI-ITFI-OPrimjena IT u finansijama i finansijsko izvještavanjeVII5 (3+2)7
4.RI-FDO-OForenzika u digitalnom okruženjuVII5 (3+2)5
5.RI-PAP-OPlan i analiza poslovanjaVII5 (3+2)6
6.RI-POKK-OPravni osnovi kompjuterskog kriminalitetaVIII5 (3+2)6
7.RI-DSS-ODSS-Sistemi za podršku odlučivanjuVIII6 (3+3)7
8.RI-UFR-OUpravljanje finansijskim rizicimaVIII5 (3+2)6
9.RI-ITRR-OPrimjena IT u računovodstvu i revizijiVIII5 (3+2)5
10.RI-ZR-OZavršni radVIII46
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

LISTA IZBORNIH PREDMETA

RBŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarECTS
1.RI-OTS-IOsnove tehničkih sistemaIII4
2.RI-ESP-IEkonomika startup poduzećaIII4
3.RI-SPJ-ISkriptni programski jeziciIV6
4.RI-IRT-IIntegracija računara i telefonijeIV6
5.RI-EL-IE-learningV6
6.RI-CMS-ICMS sistemiV6
7.RI-PP-IPlatni prometVI4
8.RI-PMR-IPrimjenjeno menadžersko računovodstvoVI4
9.RI-UTIK-IUpavljanje troškovima i kalkulacijeV4
10.RI-RTIU-IRačunovodstvo trgovine i uslugaV4
11.RI-IS-IInteligentni sistemiIII4
12.RI-ASM-IAnaliza socijalnih mrežaIII4
13.RI-RKI-IRazvoj korisničkih interfejsaIV6
14.RI-AIS-IArhitektura informacionih sistemaIV6

mainmpo