NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
16. Novembra 2020. Komentari isključeni za NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli nastavljeno je sa održavanjem odbrana završnih radova prve, zlatne generacije ove visokoškolske ustanove.

Direktor Visoke škole FINra, dr.sc. Ismet Kalić, koji je bio u sastavu Komisije, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove i istakao da se radi studentima koji su se među prvima upisali na FINra, koji su bili vrijedni studenti, odgovorni i redovni na predavanjima. Također, istakao je i da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnji i zajedničke projekte.

Studenti, koji su branili svoje završne radove imali su samo riječi hvale za Visoku školu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra. Zahvalili su se direktoru Kaliću, kao i svim profesorima i osoblju na nesebičnoj podršci koju su im pružali tokom njihovog studiranja na FINra. Naglasili su i da su njihova iskustva u finansijsko-računovodstvenoj profesiji, koja su imali prije studiranja na FINra sada zaokružena i unapređena  novim znanjima i vještinama.

Bitno je istaći i da su svi studenti koji su branili svoje završne radove u radnom odnosu, što je dokaz da je FINra uspješna u ispunjavanju svojih ciljeva, a jedan od njih je upravo i bio da FINra svoje studente po završetku studija neće slati na biro za zapošljavanje.

Studenti koji su uspješno, sa najvećom ocjenom odbranili svoje završne radove su:

Karić Zerina, rođena 01.11.1992. godine u Koprivnici, Republika Hrvatska.

Tema: „Specifičnosti finansijskog izvještavanja malih preduzeća“.Odbrana je održana 14.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Senada Kurtanović, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Melisa Kušljugić, rođena 14.02.1989. godine u Tuzli.

Tema: „Savremene metode i tehnike upravljanja potraživanjem od kupaca“.

Odbrana je održana 14.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Senada Kurtanović, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Efendić Zijada, rođena 09.05.1979.godine u Srebrenici.

Tema: „Planiranje, analiza i izvještavanje o novčanim tokovima u funkciji uspješnog upravljanja likvidnošću preduzeća“.

Odbrana je održana 08.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Slavko Vukić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Eldin Osmanbegović , rođen 20.11.1972. godine u Tuzli.

Tema: „Utvrđivanje poreza na dobit na primjeru preduzeća „NITRO – AUTO“ d.o.o.“.

Odbrana je održana 08.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Slavko Vukić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Musaefendić Elvira, rođena 21.04.1983. godine u Maglaju.

Tema: „Indirektni porezi u BiH – specifičnosti raspodjele indirektnih poreza u FBiH“.

Odbrana je održana 08.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Slavko Vukić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.

Musaefendić Mustafa, rođen 07.09.1983. godine u Doboju.

Tema:“Porez na dohodak u Federaciji BiH – specifičnosti dohotka od samostalnih djelatnosti“.

Odbrana je održana 08.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole, predsjednik,
 2. dr. sc. Slavko Vukić, profesor Visoke škole, član – mentor,
 3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – član.
About The Author

mainmpo