ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA

ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA
24. Novembra 2022. Komentari isključeni za ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA Nekategorisano FINra

Dana 24. novembra 2022. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, završne radove su odbranili kandidati Medina Mulahusejnović,  Haidin Bajraktarević, Ajdina Halvadžić i Sedina Đulović.

Kandidatkinja Medina Mulahusejnović  iz Gračanice, odbranila je rad na temu ”Računovodstveno praćenje obrtničke djelatnosti u FBiH“. U teorijskom dijelu rada je obrađen pojam obrtničke djelatnosti kao i osnivanje i prestanak obavljanja obrta. Dalje, obrađeno je računovodstvo obrtnika kao i porez na dohodak, knjiga prihoda i rashoda kao i knjiga prometa. U aplikativnom dijelu rada je obrađeno računovodstvo obrtnika na praktičnom primjeru.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik

2. Dr. sc. Edin Glogić, docent – mentor

3. Mr. sc. Emina Mešić, predavač- član

Kandidat Haidin Bajraktarević iz Živinica, odbranio je rad na temu ”Analitički instrumentarij u funkciji efikasnog upravljanja potraživanjima od kupaca”. U svom teorijskom dijelu rada obrađen je pojam potraživanja od kupaca kao i aspekti potraživanja od kupaca. Dalje, definirane su varijable upravljanja potraživanjima od kupaca. U aplikativnom dijelu analizirao je koeficijent obrta potraživanja od kupaca i prosječan period naplate potraživanja preduzeća „X“.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus – predsjednik

2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor

3. Mr.sc. Emina Mešić, predavač- član

Kandidatkinja Ajdina Halvadžić iz Tešnja, odbranila je rad na temu ”Uloga forenzičkog računovodstva u suzbijanju cyber kriminala“. U teorijskom dijelu je obrađen pojam forenzičkog računovodstva kao i djelokrug forenzičkog računovodstva. Također, analiziran je i cyber kriminal sa osvrtom na oblike i tehnike kompjuterskog kriminala, kao i cyber napadi u računovodstvenom sektoru. Dalje, obrađeno je i sprečavanje cyber kriminala ali i  zakonska regulativa banaka u FBiH. U aplikativnom dijelu prikazan je praktičan primjer softvera EnCase.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik

2. Dr. sc. Nataša Simeunović, docent- mentor

3. Mr. sc. Emina Mešić, predavač- član

Kandidatkinja Sedina Đulović iz Živinica, odbranila je rad na temu ”Specifični oblici finansiranja preduzeća“. U teorijskom dijelu je obrađene su odluke o finansiranju preduzeća, kao i značaj finansiranja preduzeća, ali i ograničenja u izvorima finansiranja. Obrađeni su i specifični oblici finansiranja sa osvrtom na najčešće oblike specifičnog finansiranja. U aplikativnom dijelu prikazan je praktičan primjer specifičnog oblika finansiranja.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus- predsjednik

2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor

3. Mr. sc. Emina Mešić, predavač- član

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, teme su vrlo aktuelne, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru.

Na kraju im je zaželio sreću i uspjeh u daljnjem radu i karijeri i naglasio da su im vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje i zajedničke projekte.

Studenti koji su danas diplomirali su imali riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra. Izrazili su svoje zadovoljstvo i istakli da im je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra.

About The Author

mainmpo