UPIS NA IV GODINU

UPIS NA IV GODINU

Na osnovu člana 26. Zakona o Visokom obrazovanju ( „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 18/19, i 9/20), člana 11. Pravilnika o postupku licenciranja studijskih programa prvog, drugog i tećeg ciklusa studija Visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona;broj 7/17) i Rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje studijskog programa  prvog ciklusa studija Finansije i računovodstvo broj:10/1-34-36300-2/20 i člana 72. Statuta,  i na osnovu člana 138. stav (6) Statuta, Senat Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, objavljuje:

 

OGLAS

ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA

NA  VISOKOJ ŠKOLI FINra TUZLA NA IV GODINI

U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI 

 

I

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla će u akademskoj 2021/22. godini vršiti upis studenata na IV godinu dodiplomskog akademskog studija (240 ECTS bodova).

Studijski program „Finansije i računovodstvo“ obuhvata studijske smjerove „Računovodstvo, porezi i revizija“ i „Finansije, bankarstvo i osiguranje“.

II

Pravo upisa na IV godinu akademskog studija i nastavak obrazovanja na Visokoj školi FINra imaju osobe koje su okončale obrazovanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi, koja je matična za istu naučnu oblasti kao i Visoka škola FINra, u trajanju od tri godine i ostvarila 180 ECTS bodova.

III

Prijave na poziv za dostavljanje dokumentacije za upis studenata na IV godinu studija na Visokoj školi FINra će se primati do 30.09.2021. godine.

IV

Uz prijavu za upis na IV godinu studija i nastavak obrazovanja na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla prilažu se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumenta:

  • Diploma o završenom studiju (diploma stečena na visokoškolskoj ustanovi sa ostvarenih 180 ECTS kredita),
  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Dodatak diplomi i
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za nastavak obrazovanja na IV godini može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Zahtjev za upis možete preuzeti ovdje

Upisni list možete preuzeti ovdje ovdje

Prijavni semestralni list možete preuzeti ovdje

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINra ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391, te putem e-maila:

[email protected], [email protected], [email protected]