Interaktivni online seminar u okviru 4. ciklusa seminara kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, održan je dana 13.03.2023. u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Tema seminara je: ”Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit, prijava poreza na dohodak 2022., prijava poreza na imovinu, izrada izvještaja o transfernim cijenama, novi obraĉun bruto plaće, primjena novih poreznih i drugih propisa”.

Program održanog seminara sastojao se od sljedećih tema:

Predavači su: prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR, Almira Hurić, OR, Elvira Ribić, CR,  mr.sc. Asmir Mujanović, OR, Mr.sc. Irnesa Hašimbegović, CR, Mr.sc. Arnela Kaknjo, CR, Mr.sc. Zlatan Imamović, CR.

Na webinaru je učestvovao veliki broj računovođa, revizora i direktora firmi, čime je FINconsult potvrdio kvalitet i korisnost seminara kontinuirane profesionalne edukacije.

Studentima Visokoškolske ustanove FINra bilo je omogućeno da prate inclass i online predavanja na navedenu tematiku i da na taj način budu involvirani u sve aktuelnosti i problematiku finansijsko-računovodstvene profesije. FINra je još jednom dokazala svoju spremnost i posvećenost da svojim studentima uvijek pruži više, a sve u cilju da naši studenti usvoje što više znanja i vještina kako bi bili u toku sa aktuelnom problematikom iz oblasti finansija i računovodstva.

Naši studenti imaju besplatan pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.