ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra

ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra
16. Decembra 2020. Komentari isključeni za ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra

 

Interaktivni online seminar u okviru 6. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH održan je dana 16.12.2020 u prostorijama Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Program održanog seminara sastojao se od slijedećih tema:

„Pripremne radnje za godišnji obračun i izradu poreznih prijava za 2020.“, “Specifičnosti radno-pravnih odnosa u doba COVID 19.“, „Aktuelnosti finansijskog upravljanja, kontrole i primjene novih propisa”.

Predavači su bili: prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR , prof.dr.sc. Željko Rička,  Almira Hurić, OR, mr.sc. Asmir Mujanović, OR.

Cilj seminara je bio obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za provođenje pripremnih radnji godišnjeg obračuna za 2020., aktuelnosti finansijskog upravljanja i kontrole i primjena novih propisa.

Na webinaru je uzelo učešće više od 300. računovođa, revizora i direktora firmi, čime je FINconsult pokazao kvalitet i korisnost seminara kontinuirane, profesionalne edukacije.

Studenti Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra imali su tu privilegiju, odnosno bilo im je omogućeno da online prate predavanja na navedenu tematiku i da na taj način budu involvirani u sve aktuelnosti i problematiku finansijsko-računovodstvene profesije. Ovim činom FINra je još jednom dokazala svoju spremnost i posvećenost da svojim studentima uvijek pruži više, a sve u cilju da studenti na FINra usvoje što više znanja i vještina i da budu u toku sa aktuelnom problematikom i dešavanjima.

Ulaganjem u IT opremu, opremanjem kabineta za obuku studenata sa „pametnim tablama“ i audio i video solution opremom za snimanje predavanja i vježbi, FINra se pokazala kao odličan domaćin za održavanje ovakvih vrsta zahtjevnih događaja, po čemu je FINra jedinstvena.

About The Author

mainmpo